Politisk organisation

Mariestads kommun har, i likhet med alla andra kommuner i Sverige, en politisk organisation och en förvaltningsorganisation. Den politiska organisationen består av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och elva nämnder. Fem av nämnderna är gemensamma med Töreboda och Gullspångs kommuner.

Kommunstyrelsen och sju av nämnderna har egna förvaltningar som sköter det dagliga arbetet. De övriga nämnderna är valsnämnd, överförmyndarnämnd samt revisionen och de får service från kommunstyrelsens administrativa enhet.

I vissa frågor fattar politikerna i nämnderna de avgörande besluten, andra frågor går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för att beslutas där. Vissa politiker ingår även i ledningsgrupper och råd, andra är kommunens representanter i organisationer och föreningar.

Kommunfullmäktige

Politikerna i kommunfullmäktige har det högsta ansvaret för den kommunala verksamheten. De beslutar om mål för samhällsutvecklingen och samhällsbyggandet i kommunen, vilken service kommunens invånare ska få och hur pengarna i kommunens budget ska användas.

Kommunfullmäktige kontrollerar även att den kommunala verksamheten sköts på ett riktigt sätt. Till sin hjälp har man kommunrevisionen. Kommunfullmäktige utser ledamöterna i kommunstyrelsen och nämnderna efter förslag från valberedningen. 

Kommunstyrelsen

Politikerna i kommunstyrelsen planerar, leder och samordnar kommunens verksamhet. Kommunstyrelsen genomför kommunfullmäktiges beslut med hjälp av de politiska nämnderna och deras förvaltningar. Kommunstyrelsen har samma politiska sammansättning som kommunfullmäktige.

Tolv politiska nämnder

I Mariestads kommun finns det tolv nämnder som ansvarar för var sitt verksamhetsområde. 

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Eleonor Hultmark
Administrativ koordinator
Telefon: 0501-75 50 58
E-post: Eleonor Hultmark

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen