Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan beskrivas som kommunens riksdag. Kommunfullmäktige består av 49 ledamöter som väljs för fyra år. Fullmäktige beslutar i frågor av övergripande och principiell natur samt fastställer de politiska målen för den kommunala verksamheten. Det är fullmäktige som beslutar om hur budgeten ska fördelas. Fullmäktige väljer även vilka som ska sitta i kommunens olika nämnder och styrelser.

Partifördelningen i kommunfullmäktige:

Moderaterna                    18 ledamöter
Socialdemokraterna         13 ledamöter
Centern                              4 ledamöter
Sverigedemokraterna        4 ledamöter
Vänsterpartiet                    3 ledamöter
Mariestadspartiet               2 ledamöter
Liberalerna                         2 ledamöter
Kristdemokraterna              2 ledamöter
Miljöpartiet                          1 ledamöter

Sammanträden öppna för alla

Kommunfullmäktige sammanträder en gång i månaden med uppehåll i juli och augusti. Sammanträdena är öppna för allmänheten. Tider annonseras i Mariestadstidningen och på kommunens hemsida.

Livesändning via webben

Du kan lyssna på kommunfullmäktiges sammanträden via radiosändning. Du hittar länk till sändningen under relaterad information.

Ordförande i kommunfullmäktige är Jan Wahn (C)
1:e vice ordförande är Erik Ekblom (M)
2:e vice ordförande Vakant

Kontaktuppgifter ledamöter

Här har vi samlat kontaktuppgifter till ordinarie ledamöter.

Ordinarie ledamöter

Ledamot

E-postadress

Johan Abrahamsson (M)

johan.abrahamsson @mariestad.se

Anette Karlsson (M)

anette.c.karlsson@mariestad.se

Henrik Karlsson (M)

henrik.karlsson@mariestad.se

Erik Ekblom (M)

erik.ekblom@mariestad.se

Jonny Odhner (M)

jonny.odhner@mariestad.se

Sten Bergheden (M)

sten.bergheden@mariestad.se

Liselotte Andersson (M)

liselotte.andersson@mariestad.se

Göte Andersson (M)

gote.andersson@mariestad.se

Anders Bredelius (M)

anders.bredelius@mariestad.se

Ola Jonegård (M)

ola.jonegard@mariestad.se

Yvonne Gogolin (M)

yvonne.gogolin@mariestad.se

Richard Thorell (M)

richard.thorell@mariestad.se

Cathrine Kronberg (M)

cathrine.kronberg@mariestad.se

Anita Ahl (M)

anita.ahl@mariestad.se

Urban Claesson (M)

urban.claesson@mariestad.se

John-Gunnar Nilsson (M)

john-gunnar.nilsson@mariestad.se

Rolf Rutgersson (M)

rolf.rutgersson@mariestad.se

Elin Abrahamsson (M)

elin.abrahamsson@mariestad.se

Jan Wahn (C)

jan.wahn@mariestad.se

Anders Karlsson (C)

anders.karlsson@mariestad.se

Helena Hallerhed (C)

helena.hallerhed@mariestad.se

Leif Andersson (C)

leif.b.andersson@mariestad.se

Johan Gotthardsson (L)

johan.gotthardsson@mariestad.se

Jan Hallström (L)

jan.hallstrom@mariestad.se

Morgan Forsberg (KD)

morgan.forsberg@mariestad.se

Sven-Inge Eriksson (KD)

sven-inge.eriksson@mariestad.se

Ida Ekeroth Clausson (S)

ida.ekeroth@mariestad.se

Janne Jansson (S)

janne.jansson@mariestad.se

Linnea Wall (S)

linnea.wall@mariestad.se

Sebastian Ekeroth Clausson (S)

sebastian.clausson@mariestad.se

Anita Olausson (S)

anita.olausson@mariestad.se

Leif Udéhn (S)

leif.udehn@mariestad.se

Nils Farken (S)

nils.farken@mariestad.se

Ola Bertilsson (S)

ola.bertilsson@mariestad.se

Marianne Johansson  (S)

marianne.johansson@mariestad.se

Sture Pettersson (S)

sture.pettersson@mariestad.se

Lillemor Ågren (S)

lillemor.agren@mariestad.se

Björn Nilsson (S)

bjorn.nilsson@mariestad.se

Gun-Britt Alenljung (S)

gun-britt.alenljung@mariestad.se

Per Rosengren (V)

per.rosengren@mariestad.se

Marie Engström Rosengren (V)

marie.engstrom@mariestad.se

Britta Wänström (V)

britta.a.wanstrom@mariestad.se

Mats Karlsson (MP)

mats.a.karlsson@mariestad.se

Riitaa Holmblad (SD)

riitaa.holmblad@mariestad.se

Per Johansson (SD)

per.a.johansson@mariestad.se

Beatrice Barck (SD)

beatrice.barck@mariestad.se

Joar Stridh (SD)

joar.stridh@mariestad.se

Henrik Andersson (MAP)

henrik.a.andersson@mariestad.se

Henrik Claesson (MAP)

henrik.claesson@mariestad.se

Ersättare

Ledamot

E-post

Jennie Fröjd (M)

jennie.frojd@mariestad.se

Vakant  (M)


Margareta Berggren (M)

margareta.berggren@mariestad.se

Johan Magnusson (M)

johan.magnusson@mariestad.se

Katarina Brydzinski (M)

katarina.brydzinski@mariestad.se

Stefan Eriksson (M)

stefan.eriksson@mariestad.se

Börje Andersson (M)

borje.andersson@mariestad.se

Gunnila Norrman (M)

gunnila.norrman@mariestad.se

Ing-Britt Andersson (M)

ingbritt.andersson@mariestad.se

Emil Gullbrantz (C)

emil.gullbrantz@mariestad.se

Agneta Larsson (C)

agneta.larsson@mariestad.se

Göran Hellström (L)

goran.hellstrom@mariestad.se

Brita Kvicklund (L)

brita.kvicklund@mariestad.se

Göran Sagen (KD)

goran.sagen@mariestad.se

Lars Alfredsson (KD)

lars.alfredsson@mariestad.se

Marie Molin (S)

marie.molin@mariestad.se

Håkan Fernström (S)

hakan.fernstrom@mariestad.se

Leif Andersson (S)

leif.b.andersson@mariestad.se

Marina Smedberg (S)

marina.smedberg@mariestad.se

Mathias Törnblom (S)

mathias.tornblom@mariestad.se

Ninni Larsson (S)

ninni.larsson@mariestad.se

Leif Johansson (S)

leif.johansson@mariestad.se

Chris Nygren (V)

chris.nygren@mariestad.se

Staffan Haukland (V)

staffan.haukland@mariestad.se

Wera Lycken (MP)

wera.lycken@mariestad.se

Inger Farken (MP)

inger.farken@mariestad.se

Vakant (SD)


Vakant (SD)


Jerry Kullberg (MAP)

jerry.kullberg@mariestad.se


Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Eleonor Hultmark
Kommunsekreterare
Telefon: 0501-75 50 58
E-post: Eleonor Hultmark

Ansvarig nämnd

Kommunfullmäktige

Länkar

Lyssna på kommunfullmäktige