Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan beskrivas som kommunens riksdag. Kommunfullmäktige består av 49 ledamöter som väljs för fyra år. Fullmäktige beslutar i frågor av övergripande och principiell natur samt fastställer de politiska målen för den kommunala verksamheten. Det är fullmäktige som beslutar om hur budgeten ska fördelas. Fullmäktige väljer även vilka som ska sitta i kommunens olika nämnder och styrelser.

Partifördelningen i kommunfullmäktige:

Moderaterna                    22 ledamöter
Socialdemokraterna         15 ledamöter
Sverigedemokraterna        5 ledamöter
Centern                              3 ledamöter
Vänsterpartiet                    3 ledamöter
Kristdemokraterna              1 ledamöter

Sammanträden öppna för alla

Kommunfullmäktige sammanträder en gång i månaden med uppehåll i juli och augusti. Sammanträdena är öppna för allmänheten. Tider annonseras i Mariestadstidningen och på kommunens hemsida.

Livesändning via webben

Du kan lyssna på kommunfullmäktiges sammanträden via radiosändning. Du hittar länk till sändningen under relaterad information.

Ordförande i kommunfullmäktige är Karin Reboli (M)
1:e vice ordförande är Göte Andersson (M)
2:e vice ordförande Gun-Britt Alenljung (S)

Kontaktuppgifter

Här har vi samlat kontaktuppgifter till ordinarie ledamöter och ersättare.

Ordinarie ledamöter

Ledamot

E-postadress

Johan Abrahamsson (M)

johan.abrahamsson @mariestad.se

Richard Thorell(M)

richard.thorell@mariestad.se

Sara Swahnström (M)

sara.swahnstrom@mariestad.se

Henrik Andersson (M)

henrik.a.andersson@mariestad.se

Anette Karlsson (M)

anette.c.karlsson@mariestad.se

Henrik Karlsson (M)

henrik.karlsson@mariestad.se

Yvonne Gogolin(M)

yvonne.gogolin@mariestad.se

Sten Bergheden (M)

sten.bergheden@mariestad.se

Elin Abrahamsson (M)

elin.abrahamsson@mariestad.se

Göte Andersson (M) 1:e vice ordförande

gote.andersson@mariestad.se

Karin Reboli (M) ordförande

karin.reboli@mariestad.se

John Gunnar Nilsson (M)

john.nilsson@mariestad.se

Katarina Ahlgren Brydzinski (M)

katarina.ahlgren-brydzinski@mariestad.se

Anders Bredelius (M)

anders.bredelius@mariestad.se

Malin Olsson Lundqvist (M)

malin.olsson-lundqvist@mariestad.se

Urban Claesson (M)

urban.claesson@mariestad.se

Liselotte Andersson (M)

liselotte.andersson@mariestad.se

Anders Svensson (M)

anders.a.svensson@mariestad.se

Daniel Lång (M)

daniel.lang@mariestad.se

Ola Jonegård (M)

ola.jonegard@mariestad.se

Börje Andersson (M)

borje.andersson@mariestad.se

Johan Magnusson (M)

johan.magnusson@mariestad.se

Ida Ekeroth Clausson (S)

ida.ekeroth-clausson@mariestad.se

Janne Jansson (S)

janne.jansson@mariestad.se

Linnéa Wall (S)

linnea.wall@mariestad.se

Sebastian Ekeroth Clausson (S)

sebastian.ekeroth-clausson@mariestad.se

Anita Olausson (S)

anita.olausson@mariestad.se

Leif Udéhn (S)

leif.udehn@mariestad.se

Gun-Britt Alenljung (S) 2:e vice ordförande

gun-britt.alenljung@mariestad.se

Nils Farken (S)

nils.farken@mariestad.se

Marianne Johansson  (S)

marianne.johansson@mariestad.se

Sture Pettersson (S)

sture.pettersson@mariestad.se

Ninni Larsson (S)

ninni.larsson@mariestad.se

Ola Bertilsson (S)

ola.bertilsson@mariestad.se

Lillemor Ågren (S)

lillemor.agren@mariestad.se

Anton Johnsson (S)

anton.johnsson@mariestad.se

Linda Fröberg (S)

linda.froberg@mariestad.se

Anders Karlsson (C)

anders.karlsson@mariestad.se

Jan Wahn (C)

jan.wahn@mariestad.se

Therese Boman Nordlie (C)

therese.boman-nordlie@mariestad.se

Britta Wänström (V)

britta.a.wanstrom@mariestad.se

Marie Engström Rosengren (V)

marie.engstrom@mariestad.se

Lisa Wallenstein (V)

lisa.wallenstein@mariestad.se

Sven-Inge Eriksson (KD)

sven-inge.eriksson@mariestad.se

Bo Heijl (SD)

bo.heijl@mariestad.se

Pontus Ragnarsson (SD)

pontus.ragnarsson@mariestad.se

Joakim Wahström (SD)

joakim.wahlström@mariestad.se

Gudrun Sjöberg (SD)

gudrun.sjoberg@mariestad.se

vakant (SD)

vakant

Ersättare

Ledamot

E-post

Slawomir Z Ahlgren Brydzinski (M)


Amin safar (M)

amin.safar@mariestad.se

Magnus Runersjö (M)

magnus.runersjo@mariestad.se

Cathrine Kronberg (M)

cathrine.kronberg@mariestad.se

Sven Karlsson (M)

sven.karlsson@mariestad.se

Lena Mejstedt (M)

lena.mejstedt@mariestad.se

Johnny Ohdner (M)

johnny.ohdner@mariestad.se

Lars Carlsson (M)

lars.carlsson@mariestad.se

Gunilla Hellsten Boman (M)

gunilla.hellsten-boman@mariestad.se

Tomas Kling (M)

tomas.kling@mariestad.se

Tom Forsell (M)

tom.forsell@mariestad.se

Leif Andersson (S)

leif.b.andersson@mariestad.se

Marie Molin (S)

marie.molin@mariestad.se

Håkan Fernström (S)

hakan.fernstrom@mariestad.se

William Freidlitz (S)

william.freidlitz@mariestad.se

Ingalill Bertilsson (S)

ingalill.bertilsson@mariestad.se

Hassan Alkharat (S)

hassan.alkharat@mariestad.se

Katarina Udéhn (S)

katarina.udehn@mariestad.se

Arne Andersson (S)

arne.andersson@mariestad.se

Torbjörn Forsell (C)

torbjorn.forsell@mariestad.se

Amanda Henrysson (C)

amanda.henrysson@mariestad.se

Staffan Haukland (V)

staffan.haukland@mariestad.se

Kristofer Vaske (V)

kristofer.vaske@mariestad.se

Fatima Hamdi (KD)

fatima.hamdi@mariestad.se

Göran Sagen (KD)

goran.sagen@mariestad.se

Beatrice Barck (SD)

beatrice.barck@mariestad.se

Alexander Arvidsson (SD)

alexander.arvidsson@mariestad.se

vakant (SD)

vakant


Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Eleonor Hultmark
Administrativ koordinator
Telefon: 0501-75 50 58
E-post: Eleonor Hultmark

Ansvarig nämnd

Kommunfullmäktige

Länkar

Lyssna på kommunfullmäktige