Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan beskrivas som kommunens riksdag. Kommunfullmäktige består av 49 ledamöter som väljs för fyra år. Fullmäktige beslutar i frågor av övergripande och principiell natur samt fastställer de politiska målen för den kommunala verksamheten. Det är fullmäktige som beslutar om hur budgeten ska fördelas. Fullmäktige väljer även vilka som ska sitta i kommunens olika nämnder och styrelser.

Partifördelningen i kommunfullmäktige:

Moderaterna                    18 ledamöter
Socialdemokraterna         13 ledamöter
Centern                              4 ledamöter
Sverigedemokraterna        4 ledamöter
Vänsterpartiet                    3 ledamöter
Mariestadspartiet               2 ledamöter
Liberalerna                         2 ledamöter
Kristdemokraterna              2 ledamöter
Miljöpartiet                          1 ledamöter

Sammanträden öppna för alla

Kommunfullmäktige sammanträder en gång i månaden med uppehåll i juli och augusti. Sammanträdena är öppna för allmänheten. Tider och dagordning annonseras i Mariestadstidningen, på den officiella anslagstavlan i stadshuset och på kommunens hemsida.

Livesändning via webben
Du kan lyssna på kommunfullmäktiges sammanträden via radiosändning här.

Ordförande i kommunfullmäktige är Jan Wahn (C)
1:e vice ordförande är Sandra Magnusson (M)
2:e vice ordförande är Catarina Åkerblad (S)

Ledamot

E-postadress

Johan Abrahamsson (M)

johan.abrahamsson @mariestad.se

Anette Karlsson (M)

anette.c.karlsson@mariestad.se

Henrik Karlsson (M)

henrik.karlsson@mariestad.se

Erik Ekblom (M)

erik.ekblom@mariestad.se

Sandra Mangusson (M)

sandra.magnusson@mariestad.se

Sten Bergheden (M)

sten.bergheden@mariestad.se

Anna Mossberg (M)

anna.mossberg@mariestad.se

Göte Andersson (M)

gote.andersson@mariestad.se

Anders Bredelius (M)

anders.bredelius@mariestad.se

Ola Jonegård (M)

ola.jonegard@mariestad.se

Yvonne Gogolin (M)

yvonne.gogolin@mariestad.se

Richard Thorell (M)

richard.thorell@mariestad.se

Cathrine Kronberg (M)

cathrine.kronberg@mariestad.se

Björn Fagerlund (M)

bjorn.fagerlund@mariestad.se

Urban Claesson (M)

urban.claesson@mariestad.se

John-Gunnar Nilsson (M)

john-gunnar.nilsson@mariestad.se

Rolf Rutgersson (M)

rolf.rutgersson@mariestad.se

Elin Abrahamsson (M)

elin.abrahamsson@mariestad.se

Jan Wahn (C)

jan.wahn@mariestad.se

Anders Karlsson (C)

anders.karlsson@mariestad.se

Helena Hallerhed (C)

helena.hallerhed@mariestad.se

Leif Andersson (C)

leif.c.andersson@mariestad.se

Johan Gotthardsson (L)

johan.gotthardsson@mariestad.se

Jan Hallström (L)

jan.hallstrom@mariestad.se

Morgan Forsberg (KD)

morgan.forsberg@mariestad.se

Emma Sjögren (KD)

emma.sjogren@mariestad.se

Ida Ekeroth (S)

ida.ekeroth@mariestad.se

Janne Jansson (S)

janne.jansson@mariestad.se

Linnea Wall (S)

linnea.wall@mariestad.se

Sebastian Clausson (S)

sebastian.clausson@mariestad.se

Anita Olausson (S)

anita.olausson@mariestad.se

Leif Udéhn (S)

leif.udehn@mariestad.se

Tuula Ojala (S)

tuula.ojala@mariestad.se

Ola Bertilsson (S)

ola.bertilsson@mariestad.se

Catarina Åkerblad (S)

catarina.akerblad@mariestad.se

Sture Pettersson (S)

sture.pettersson@mariestad.se

Lillemor Ågren (S)

lillemor.agren@mariestad.se

Björn Nilsson (S)

bjorn.nilsson@mariestad.se

Gun-Britt Alenljung (S)

gun-britt.alenljung@mariestad.se

Per Rosengren (V)

per.rosengren@mariestad.se

Marie Engström Rosengren (V)

marie.engstrom-rosengren@mariestad.se

Britta Wänström (V)

britta.wanstrom@mariestad.se

Mats Karlsson (MP)

mats.a.karlsson@mariestad.se

Riitaa Holmblad (SD)

riitaa.holmblad@mariestad.se

Per-Olof Henningsson (SD)

per-olof.henningsson@mariestad.se

Carl-Gunnar Sand (SD)

carl-gunnar.sand@mariestad.se

Joar Strid (SD)

joar.strid@mariestad.se

Henrik Andersson (MAP)

henrik.a.andersson@mariestad.se

Henrik Claesson (MAP)

henrik.claesson@mariestad.se

Ersättare

E-post

Anita Ahl (M)

anita.ahl@mariestad.se

Liselotte Andersson (M)

liselotte.andersson@mariestad.se

Jonny Odhner (M)

jonny.odhner@mariestad.se

Margareta Berggren(M)

margareta.berggren@mariestad.se

Johan Magnusson (M)

johan.magnusson@mariestad.se

Katarina Brydzinski (M)

katarina.brydzinski@mariestad.se

Gunnila Norrman (M)

gunnila.norrman@mariestad.se

Björn Mossberg (M)

bjorn.mossberg@mariestad.se

Börje Andersson (M)

borje.andersson@mariestad.se

Emil Gullbrantz (C)

emil.gullbrantz@mariestad.se

Agneta Larsson (C)

agneta.larsson@mariestad.se

Göran Hellström (L)

goran.hellstrom@mariestad.se

Wassen Abdul (L)

wassen.abdul@mariestad.se

Sven-Inge Eriksson (KD)

sven-inge.eriksson@mariestad.se

Lars Alfredsson (KD)

lars.alfredsson@mariestad.se

Nils Farken (S)

nils.farken@mariestad.se

Marianne Johansson (S)

marianne.johansson@mariestad.se

Leif Andersson (S)

leif.a.andersson@mariestad.se

Marina Smedberg (S)

marina.smedberg@mariestad.se

Mathias Törnblom (S)

mathias.tornblom@mariestad.se

Ninni Larsson (S)

ninni.larsson@mariestad.se

Leif Johansson (S)

leif.b.johansson@mariestad.se

Chris Nygren (V)

chris.nygren@mariestad.se

VAKANT (V)


Wera Lycken (MP)

wera.lycken@mariestad.se

Bengt Erik Askerlund (MP)

bengterik.askerlund@mariestad.se

Per Johansson (SD)

per.johansson@mariestad.se

Thomas Dahlén (SD)

thomas.dahlen@mariestad.se

Jerry Kullberg (MAP)

jerry.kullberg@mariestad.se


 

Sidan senast uppdaterad: 2018-12-10

Relaterad information

Kontakt

VAKANT
Kommunsekreterare
Telefon:
E-post:

Ansvarig nämnd

Kommunfullmäktige

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna

Gullspång kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan