Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan beskrivas som kommunens riksdag. Kommunfullmäktige består av 49 ledamöter som väljs för fyra år. Fullmäktige beslutar i frågor av övergripande och principiell natur samt fastställer de politiska målen för den kommunala verksamheten. Det är fullmäktige som beslutar om hur budgeten ska fördelas. Fullmäktige väljer även vilka som ska sitta i kommunens olika nämnder och styrelser.

Partifördelningen i kommunfullmäktige:

Moderaterna                    18 ledamöter
Socialdemokraterna         13 ledamöter
Centern                              4 ledamöter
Sverigedemokraterna        4 ledamöter
Vänsterpartiet                    3 ledamöter
Mariestadspartiet               2 ledamöter
Liberalerna                         2 ledamöter
Kristdemokraterna              2 ledamöter
Miljöpartiet                          1 ledamöter

Sammanträden öppna för alla

Kommunfullmäktige sammanträder en gång i månaden med uppehåll i juli och augusti. Sammanträdena är öppna för allmänheten. Tider annonseras i Mariestadstidningen och på kommunens hemsida.

Livesändning via webben

Du kan lyssna på kommunfullmäktiges sammanträden via radiosändning. Du hittar länk till sändningen under relaterad information.

Ordförande i kommunfullmäktige är Jan Wahn (C)
1:e vice ordförande är Erik Ekblom (M)
2:e vice ordförande Gun-Britt Alenljung (S)

Kontaktuppgifter

Här har vi samlat kontaktuppgifter till ordinarie ledamöter och ersättare.

Ordinarie ledamöter

Ledamot

E-postadress

Johan Abrahamsson (M)

johan.abrahamsson @mariestad.se

Anette Karlsson (M)

anette.c.karlsson@mariestad.se

Henrik Karlsson (M)

henrik.karlsson@mariestad.se

Erik Ekblom (M)

erik.ekblom@mariestad.se

Jonny Odhner (M)

jonny.odhner@mariestad.se

Sten Bergheden (M)

sten.bergheden@mariestad.se

Liselotte Andersson (M)

liselotte.andersson@mariestad.se

Göte Andersson (M)

gote.andersson@mariestad.se

Anders Bredelius (M)

anders.bredelius@mariestad.se

Ola Jonegård (M)

ola.jonegard@mariestad.se

Yvonne Gogolin (M)

yvonne.gogolin@mariestad.se

Richard Thorell (M)

richard.thorell@mariestad.se

Cathrine Kronberg (M)

cathrine.kronberg@mariestad.se

Anita Ahl (M)

anita.ahl@mariestad.se

Urban Claesson (M)

urban.claesson@mariestad.se

John-Gunnar Nilsson (M)

john-gunnar.nilsson@mariestad.se

Rolf Rutgersson (M)

rolf.rutgersson@mariestad.se

Elin Abrahamsson (M)

elin.abrahamsson@mariestad.se

Jan Wahn (C)

jan.wahn@mariestad.se

Anders Karlsson (C)

anders.karlsson@mariestad.se

Emil Gullbrantz (C)

emil.gullbrantz@mariestad.se

Leif Andersson (C)

leif.b.andersson@mariestad.se

Johan Gotthardsson (L)

johan.gotthardsson@mariestad.se

Göran Hellström (L)

goran.hellstrom@mariestad.se

Göran Sagen (KD)

goran.sagen@mariestad.se

Sven-Inge Eriksson (KD)

sven-inge.eriksson@mariestad.se

Ida Ekeroth Clausson (S)

ida.ekeroth-clausson@mariestad.se

Janne Jansson (S)

janne.jansson@mariestad.se

Linnea Wall (S)

linnea.wall@mariestad.se

Sebastian Ekeroth Clausson (S)

sebastian.ekeroth-clausson@mariestad.se

Anita Olausson (S)

anita.olausson@mariestad.se

Leif Udéhn (S)

leif.udehn@mariestad.se

Nils Farken (S)

nils.farken@mariestad.se

Ola Bertilsson (S)

ola.bertilsson@mariestad.se

Marianne Johansson  (S)

marianne.johansson@mariestad.se

Sture Pettersson (S)

sture.pettersson@mariestad.se

Lillemor Ågren (S)

lillemor.agren@mariestad.se

Björn Nilsson (S)

bjorn.nilsson@mariestad.se

Gun-Britt Alenljung (S)

gun-britt.alenljung@mariestad.se

Per Rosengren (V)

per.rosengren@mariestad.se

Marie Engström Rosengren (V)

marie.engstrom@mariestad.se

Britta Wänström (V)

britta.a.wanstrom@mariestad.se

Mats Karlsson (MP)

mats.a.karlsson@mariestad.se

Riitaa Holmblad (SD)

riitaa.holmblad@mariestad.se

Beatrice Barck (SD)

beatrice.barck@mariestad.se

Ulf Andersson (-)

ulf.andersson@mariestad.se

VAKANT (SD)


Henrik Andersson (-)

henrik.a.andersson@mariestad.se

Henrik Claesson (MAP)

henrik.claesson@mariestad.seErsättare

Ledamot

E-post

Jennie Fröjd (M)

jennie.frojd@mariestad.se

Magnus Runersjö (M)

magnus.runersjo@mariestad.se

Margareta Berggren (M)

margareta.berggren@mariestad.se

Johan Magnusson (M)

johan.magnusson@mariestad.se

Katarina Brydzinski (M)

katarina.brydzinski@mariestad.se

Lars Carlsson (M)

lars.carlsson@mariestad.se

Börje Andersson (M)

borje.andersson@mariestad.se

Gunnila Norrman (M)

gunnila.norrman@mariestad.se

Ing-Britt Andersson (M)

ingbritt.andersson@mariestad.se

Torbjörn Forsell (C)

torbjorn.forsell@mariestad.se

Agneta Larsson (C)

agneta.larsson@mariestad.se

Lennart Bäckman (L)

lennart.backman@mariestad.se

Brita Kvicklund (L)

brita.kvicklund@mariestad.se

Magnus Landgren (KD)

magnus.landgren@mariestad.se

Nina Fransson (KD)

nina.fransson@mariestad.se

Marie Molin (S)

marie.molin@mariestad.se

Håkan Fernström (S)

hakan.fernstrom@mariestad.se

Leif Andersson (S)

leif.b.andersson@mariestad.se

Elisabeth Ljungqvist (S)

elisabeth.ljungqvist@mariestad.se

Mathias Törnblom (S)

mathias.tornblom@mariestad.se

Ninni Larsson (S)

ninni.larsson@mariestad.se

Leif Johansson (S)

leif.johansson@mariestad.se

Chris Nygren (V)

chris.nygren@mariestad.se

Staffan Haukland (V)

staffan.haukland@mariestad.se

Wera Lycken (MP)

wera.lycken@mariestad.se

Inger Farken (MP)

inger.farken@mariestad.se

Vakant (SD)


Vakant (SD)


Jerry Kullberg (MAP)

jerry.kullberg@mariestad.se

Johan Jansson (MAP)

johan.a.jansson@mariestad.se