Äldre- och omsorgsnämnden

Äldre- och omsorgsnämnden har till uppgift att fullgöra kommunens uppgifter enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Nämnden har också till uppgift att leda och ansvara för den kommunala hälso- och sjukvården inklusive hemsjukvården.

Nämndens ordföranden

Ordförande
Sara Swahnström

Vice ordförande
Ola Bertilsson

Kontaktuppgifter ledamöter

Här har vi samlat kontaktuppgifter till nämndens ledamöter.

Ordinarie ledamöter

Namn

Parti

E-postadress

Sara Swahnström, ordförande

M

sara.swahnstrom@mariestad..se

Ola Bertilsson, vice ordförande

S

ola.bertilsson@mariestad.se

Richard Thorell

M

richard.thorell@mariestad.se

Katarina Ahlgren Brydzinski

M

katarina.ahlgren-brydzinski@mariestad.se

Urban Claesson

M

urban.claesson@mariestad.se

Ola Jonegård

M

ola.jonegard@mariestad.se

Jonny Ohdner

M

jonny.odhner@mariestad.se

Fatima Hamdi

KD

fatima.hamdi@mariestad.se

Marianne Johansson

S

marianne.johansson@mariestad.se

William Freidlitz

S

william.freidlitz@mariestad.se

Marie Molin

S

marie.molin@mariestad.se

Håkan Fernström

S

hakan.fernstrom@mariestad.se

Marie-Louise Trollegård

SD

marie-louise.trollegard@mariestad.se

Ersättare

Namn

Parti

E-postadress

Liselotte Andersson

M

liselotte.anderson@mariestad.se

Johanna Svensson

M

johanna.svensson@mariestad.se

Jessica Grip

M

jessica.grip@mariestad.se

Petter Ryberg

M

petter.ryberg@mariestad.se

Lennart Bäckman

L

lennart.backman@mariestad.se

Leif Andersson

C

leif.a.andersson@mariestad.se

Margareta Alexandersson

KD

margareta.alexandersson@mariestad.se

Hassan Alkharat

S

hassan.alkharat@mariestad.se

vakant

S

@mariestad.se

Egon Gustavsson

S

egon.gustavsson@mariestad.se

Maria Johansson

S

maria.b.johansson@mariestad.se

Kristofer Vaske

V

kristofer.vaske@mariestad.se

vakant

SD

@mariestad.se


Ordinarie ledamöter arbetsutskott

Namn

Parti

E-postadress

Sara Swahnströmordförande

M

sara.swahnstrom@mariestad.se

Ola Bertilsson vice ordförande

S

ola.bertilsson@mariestad.se

Richard Thorell

M

richard.thorell@mariestad.se

Katarina Ahlgren Brydzinski

M

katarina.ahlgren-brydzinski@mariestad.se

Marianne Johansson

S

marianne.johansson@mariestad.se

Ersättare arbetsutskott

Namn

Parti

E-postadress

Urban Claesson

M

urban.claesson@mariestad.se

Ola Jonegård

M

ola.jonegard@mariestad.se

Jonny Odhner

M

jonny.odhner@mariestad.se

Marie Molin

S

marie.molin@mariestad.se

William Freidlitz

S

william.freidlitz@mariestad.se

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Jessica Green
Nämndsekreterare
Telefon: 0501-75 50 57
E-post: Jessica Green

Ansvarig nämnd

Äldre- och omsorgsnämnden