Avtalsnämnd

Avtalsnämndenär en gemensam nämnd för Töreboda, Mariestads och Gullspångs kommuner. Mariestads kommun är huvudman.
 
Avtalsnämnden har till uppgift att samordna, främja, utveckla, effektivisera samt följa upp och utvärdera samverkan mellan kommunerna i enlighet med de samverkansavtal som överlämnats till nämnden genom beslut i respektive kommunfullmäktigeförsamling.

 Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare.

Ordinarie ledamöter

Johan Abrahamsson (M), Mariestad, ordförande
Bengt Sjöberg (M), Töreboda, vice ordförande
Ida Ekeroth Clausson (S), Mariestad
Anders Karlsson (C), Mariestad
Pernilla Johansson (C), Töreboda
Karin Arvidsson (S), Töreboda
Carina Gullberg (S), Gullspång
Bo Hagström (C), Gullspång
Björn Thodenius (M), Gullspång

Ersättare

Sven-Inge Eriksson (KD), Mariestad
Janne Jansson (S), Mariestad
Torbjörn Forsell (C), Mariestad
Erland Gustavsson (M), Töreboda
Marianne Asp Henrysson (C), Töreboda
Lars-Åke Bergman (S), Töreboda
Jan Hassel (S), Gullspång
Torbjörn Jansson (C), Gullspång
Victor Albertsson Tidestedt (M), Gullspång