Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har därmed det övergripande ansvaret för den strategiska utvecklingen, personalpolitiken och den ekonomiska förvaltningen.  I kommunstyrelsens uppdrag ingår att leda, styra och utveckla hela den kommunala verksamheten.

Alla ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige, även de som kommer från de övriga nämnderna, bereds först av kommunstyrelsen. Ofta remitterar kommunstyrelsen förslag och frågor till nämnder eller förvaltningen för utredning, för att därefter själv besluta eller gå vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Kommunstyrelsen har 13 ordinarie ledamöter och 13 ersättare. Kommunstyrelsens ordförande är kommunalrådet Johan Abrahamsson (M), dess 1:a vice ordförande Rune Skogsberg (C) och dess 2:a vice ordförande är oppositionsrådet Ida Ekeroth (S). Kommunstyrelsen sammanträder en gång i månaden och mötet är öppet för allmänheten.

Kommunstyrelsen har en förvaltning; kommunledningskontoret med anställda tjänstemän. Kontoret ansvarar för styrning, uppföljning och utveckling av kommunens verksamhet, samt för att de politiska besluten genomförs.

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen

Nedan listas samtliga i kommunstyrelsen med e-postadress.

Ordinarie ledamot

Parti

E-postadress

Johan Abrahamsson, ordförande (kommunalråd)

M

johan.abrahamsson@mariestad.se

Anders Karlsson, förste vice
ordförande

C

anders.karlsson@mariestad.se

Henrik Karlsson

M

henrik.karlsson@mariestad.se

Anette. Karlsson

M

anette.c.karlsson@mariestad.se

Erik Ekblom

M

erik.ekblom@mariestad.se

Sven-Inge Eriksson

KD

sven-inge.eriksson@mariestad.se

Göran Hellström

L

goran.hellstrom@mariestad.se

Ida Ekeroth, andra vice ordförande
(oppositionsråd)

S

ida.ekeroth@mariestad.se

Janne Jansson

S

janne.jansson@mariestad.se

Linnéa Wall

S

linnea.wall@mariestad.se

Leif Udéhn

S

leif.udehn@mariestad.se

Marie Engström Rosengren

V

marie.engstrom@mariestad.se

Karl-Gunnar Sand

SD

karl-gunnar.sand@mariestad.se

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Parti

E-postadress

Johan Abrahamsson, ordförande (kommunalråd)

M

johan.abrahamsson@mariestad.se

Anders Karlsson, förste vice
ordförande

C

anders.karlsson@mariestad.se

Ida Ekeroth, andre vice ordförande

S

ida.ekeroth@mariestad.se

Henrik Karlsson

M

henrik.karlsson@mariestad.se

Janne Jansson

S

janne.jansson@mariestad.se

Sidan senast uppdaterad: 2018-11-12

Relaterad information

Kontakt

VAKANT
Kommunsekreterare
Telefon:
E-post:

Kommunstyrelsens ordförande
Kommunalråd
Johan Abrahamsson

Oppositionsråd
Ida Ekeroth

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna

Gullspång kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan