Kultur- och fritidsberedning

Kultur- och fritidsberedningen är ett beredningsorgan under kommunstyrelsen. De bereder kultur- och fritidsärenden till kommunstyrelsen. Kultur- och fritidsberedningen består av sju ledamöter och sju ersättare.

Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att upprätta ett samverkansavtal med kommunens kulturföreningar inom ramen för en "kulturallians" på motsvarande sätt som kommunen samverkar med idrottsföreningarna inom ramen för en "idrottsallians". Kulturalliansen ska erbjudas möjlighet att lämna förslag till prioriterade projekt och utvecklingsområden. 

Kontaktuppgifter ledamöter

Här har vi samlat kontaktuppgifter till beredningens ledamöter.

Ordinarie ledamöter

Namn

Parti

E-post

Johan Abrahamsson, ordförande

M

johan.abrahamsson@mariestad.se

Morgan Forsberg

KD

morgan.forsberg@mariestad.se

Jan Hallström

L

jan.hallstrom@mariestad.se

Therese Boman Nordlie

C

therese.boman-nordlie@mariestad.se

Ida Ekeroth Clausson, oppositionsråd

(föräldraledig tom 2021-12-31)

S

ida.ekeroth-clausson@mariestad.se

Janne Jansson

S

janne.kansson@mariestad.se

Per Rosengren

V

per.rosengren@mariestad.se


Ersättare

Namn

Parti

E-postadress

Anette Karlsson

M

anette.karlsson@mariestad.se

Margareta Berggren

M

margareta.berggren@mariestad.se

Johan Gotthardsson

L

johan.gotthardsson@mariestad.se

Gunilla Strindevall

C

gunilla.strindevall@mariestad.se

Nils Farken

S

nils.farken@mariestad.se

Leif Udéhn

S

leif.udehn@mariestad.se

Linnea Wall

S

linnea.wall@mariestad.se

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Daniel Bohman
Utredare/sekreterare
Telefon: 0501-75 50 51
E-post: Daniel Bohman

Besöksadress

Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen