Kultur- och fritidsberedning

Kultur- och fritidsberedningen är ett beredningsorgan under kommunstyrelsen. De bereder kultur- och fritidsärenden till kommunstyrelsen. Kultur- och fritidsberedningen består av sju ledamöter och sju ersättare.

Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att upprätta ett samverkansavtal med kommunens kulturföreningar inom ramen för en kulturallians på motsvarande sätt som kommunen samverkar med idrottsföreningarna inom ramen för en "idrottsallians". Kulturalliansen ska erbjudas möjlighet att lämna förslag till prioriterade projekt och utvecklingsområden. 

Kontaktuppgifter ledamöter

Här har vi samlat kontaktuppgifter till beredningens ledamöter.

Ordinarie ledamöter

Namn

Parti

E-post

Malin Olsson Lundqvist, ordförande

M

malin.olsson-lundqvist@mariestad.se

Sara Swahnström

M

sara.swahnstrom@mariestad.se

Katarina Ahlgren Brydzinski

M

katarina.ahlgren-bryszinski@mariestad.se

Elin Abrahamsson

M

elin.abrahamsson@mariestad.se

Nils Farken, vice ordförande

S

nils.farken@mariestad.se

Anita Olausson

S

anita.olausson@mariestad.se

Janne Jansson

S

janne.kansson@mariestad.se


Ersättare

Namn

Parti

E-postadress

Henrik Andersson

M

henrik.andersson@mariestad.se

Fatima Hamdi

KD

fatima.hamdi@mariestad.se

Josephine Peltola

M

josephine.peltola@mariestad.se

Anders Karlsson

C

anders.karlsson@mariestad.se

Linda FröbergS

linda.froberg@mariestad.se

Linnéa Wall

S

linnea.wall@mariestad.se

Sebastian Ekeroth Clausson

S

sebastian.ekeroth-clausson@mariestad.se

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Rebecka Tropp
Kommunsekreterare
Telefon: 0501-75 50 46
E-post: Rebecka Tropp

Besöksadress

Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen