Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kultur- och fritidsberedning

Kultur- och fritidsberedningen är ett beredningsorgan under kommunstyrelsen. De bereder kultur- och fritidsärenden till kommunstyrelsen. Kultur- och fritidsberedningen består av sju ledamöter och sju ersättare.

Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att upprätta ett samverkansavtal med kommunens kulturföreningar inom ramen för en "kulturallians" på motsvarande sätt som kommunen samverkar med idrottsföreningarna inom ramen för en "idrottsallians". Kulturalliansen ska erbjudas möjlighet att lämna förslag till prioriterade projekt och utvecklingsområden. 

Ledamöter och ersättare i kultur- och fritidsberedningen

Nedan listas samtliga i beredningen med e-postadress.

Ordinarie ledamöter

Namn

Parti

E-post

Johan Abrahamsson, ordförande

M

johan.abrahamsson@mariestad.se

Morgan Forsberg

KD

morgan.forsberg@mariestad.se

Jan Hallström

L

jan.hallstrom@mariestad.se

Therese Boman Nordlie

C

therese.boman-nordlie@mariestad.se

Ida Ekeroth Clausson, oppositionsråd

S

ida.ekeroth@mariestad.se

Janne Jansson

S

janne.kansson@mariestad.se

Jane Rosenlind

V

jane.ahnland-rosenlind@mariestad.se


Ersättare

Namn

Parti

E-postadress

Anette Karlsson

M

anette.karlsson@mariestad.se

Margareta Berggren

M

margareta.berggren@mariestad.se

Johan Gotthardsson

L

johan.gotthardsson@mariestad.se

Gunilla Strindevall

C

gunilla.strindevall@mariestad.se

Nils Farken

S

nils.farken@mariestad.se

Leif Udéhn

S

leif.udehn@mariestad.se

Linnea Wall

S

linnea.wall@mariestad.se

Sidan senast uppdaterad: 2020-09-07 08.32

Relaterad information

Kontakt

Eleonor Hultmark
Kommunsekreterare
Telefon: 0501- 75 50 58
E-post: Eleonor Hultmark

Besöksadress

Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen