Kultur- och fritidsberedning

Kultur- och fritidsberedningen är ett beredningsorgan under kommunstyrelsen. De bereder kultur- och fritidsärenden till kommunstyrelsen. Kultur- och fritidsberedningen består av sju ledamöter och sju ersättare.

Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att upprätta ett samverkansavtal med kommunens kulturföreningar inom ramen för en kulturallians på motsvarande sätt som kommunen samverkar med idrottsföreningarna inom ramen för en "idrottsallians". Kulturalliansen ska erbjudas möjlighet att lämna förslag till prioriterade projekt och utvecklingsområden. 

Kontaktuppgifter ledamöter

Här har vi samlat kontaktuppgifter till beredningens ledamöter.

Ordinarie ledamöter

Namn

Parti

E-post

Johan Abrahamsson, ordförande

M

johan.abrahamsson@mariestad.se

Sven-Inge Eriksson

KD

sven-inge.eriksson@mariestad.se

Yvonne Gogolin

M

yvonne.gogolin@mariestad.se

Therese Boman Nordlie

C

therese.boman-nordlie@mariestad.se

Ida Ekeroth Clausson, oppositionsråd

(föräldraledig tom 2021-12-31)

S

ida.ekeroth-clausson@mariestad.se

Janne Jansson

S

janne.kansson@mariestad.se

Per Rosengren

V

per.rosengren@mariestad.se


Ersättare

Namn

Parti

E-postadress

Anette Karlsson

M

anette.karlsson@mariestad.se

Margareta Berggren

M

margareta.berggren@mariestad.se

Johan Gotthardsson

L

johan.gotthardsson@mariestad.se

Gunilla Strindevall

C

gunilla.strindevall@mariestad.se

Nils Farken

S

nils.farken@mariestad.se

Leif Udéhn

S

leif.udehn@mariestad.se

Linnea Wall

S

linnea.wall@mariestad.se