Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Kultur- och fritidsutskott

Den 24 november 2014 beslutade kommunfullmäktige i Mariestad att inrätta ett kultur- och fritidsutskott inom kommunstyrelsens ansvarsområden, istället för en kulturnämnd som det tidigare funnits. Förändringen kommer genomföras under en prövoperiod om två år och ska därefter utvärderas.

Kultur- och fritidsutskottet består av fem ledamöter och fem ersättare (från kommunstyrelsen) och har även möjlighet att adjungera ytterligare fyra förtroendevalda som inte ingår i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att upprätta ett samverkansavtal med kommunens kulturföreningar inom ramen för en "kulturallians" på motsvarande sätt som kommunen samverkar med idrottsföreningarna inom ramen för en "idrottsallians". Kulturalliansen ska erbjudas möjlighet att lämna förslag till prioriterade projekt och utvecklingsområden. 

Ledamöter och ersättare i kultur- och fritidsutskottet

Nedan listas samtliga i utskottet med e-postadress.

Ledamöter

Parti

E-post

Johan Abrahamsson

M

johan.abrahamsson@mariestad.se

Ida Ekeroth

S

ida.ekeroth@mariestad.se

Johan Gotthardsson

L

johan.gotthardsson@mariestad.se

Morgan Forsberg

KD

morgan.forsberg@mariestad.se

Linnea Wall

S

 linnea.wall@mariestad.se

Esättare

Parti

E-postadress

Rune Skogsberg

C

rune.skogsberg@mariestad.se

Anette Karlsson

M

anette.c.karlsson@mariestad.se

Henrik Karlsson

-

henrik.karlsson@mariestad.se

Janne Jansson

S

janne.jansson@mariestad.se

Mats Karlsson

MP

mats.a.karlsson@mariestad.se

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-24

Relaterad information

Kontakt

VAKANT
Kommunsekreterare
Telefon:
E-post:

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna

Gullspång kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan