Lönenämnden

Lönenämnden är en gemensam nämnd för Gullspång, Mariestad, Töreboda. och Karlsborgs kommun Gullspångs kommun är huvudman.

Nämnden ansvarar för det gemensamma lönekontorets verksamhet som utgörs av löneadministrativa arbetsuppgifter, systemförvaltning och driftsplanering. I arbetsuppgifterna ingår support, pensions- och försäkringsfrågor, utbildning och information. När det gäller systemförvaltning och support ingår även Karlsborgs kommun i samarbetet.

Ordinarie ledamöter

Catarina Davidsson (C), Karlsborg, ordförande
Johan Abrahamsson (M), Mariestad
Carina Gullberg (S), Gullspång vice ordförande
Bengt Sjöberg, (M) Töreboda

Ersättare

Jonas Davidsson (S), Karlsborg
Ida Ekeroth Clausson (S), Mariestad
Björn Thodenius (M), Gullspång
Karin Arvidsson (S), Töreboda