Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden är en gemensam nämnd för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner. Mariestads kommun är huvudman.

I nämndens ansvarsområde ingår byggnadsfrågor bland annat prövning av bygglov. Nämnden svarar också för kommunernas arbete med frågor som rör livsmedel, människors hälsa, skyddet av miljön och naturvårdsfrågor. Arbetet sker utifrån ett antal lagar som plan- och bygglagen, miljöbalken och livsmedelslagen.

Ledamöterna representerar tre kommuner där Mariestads kommun har 7 ordinarie och 7 ersättande ledamöter, Töreboda kommun 5 ordinarie och 5 ersättande ledamöter samt Gullspångs kommun 3 ordinarie och 3 ersättande ledamöter.

Ersättarna kan endast träda i tjänst då en ordinarie ledamot från den egna kommunen är frånvarande.

Nämndens ordföranden

Ordförande
Anders Bredelius

Anders Bredelius

Vice ordförande
Gunnar Welin

Gunnar Welin

Andre vice ordförande
Kjell Lindholm

Kjell Lindholm

Ledamöter och ersättare i miljö- och byggnadsnämnden

samt arbetsutskottet

Nedan listas samtliga i nämnden samt utskottet med e-postadress.

Ordinarie ledamöter

Namn

Parti

E-postadress

Anders Bredelius, ordförande

(M)

anders.bredelius@mariestad.se

Gunnar Welin, vice ordförande

(M)

gunnar.welin@toreboda.se

Kjell Lindholm, andra vice ordförande

(C)

kjell.lindholm@gullspang.se

Anders Svensson

(M)

anders.a.svensson@mariestad.se

Börje Andersson

(M)

borje.andersson@mariestad.se

Leif Andersson

(C)

leif.a.andersson@mariestad.se

Leif Udéhn

(S)

leif.udehn@mariestad.se

Marina Smedberg

(S)

marina.smedberg@mariestad.se

Håkan Fernström

(S)

hakan.fernstrom@mariestad.se

Thomas Boethius

(M)

thomas.boethius@toreboda.se

Göran Johansson

(C)

goran.johansson@toreboda.se

Johan Cord

(S)

johan.cord@toreboda.se

Tommy Thelin

(S)

tommy.thelin@toreboda.se

Vakant

(RV)


Per Rang

(M)

per.rang@gullspang.se


Ersättare

Namn

Parti

E-postadress

Daniel Lång                     

  (M)

daniel.lang@mariestad.se

Gustav Johansson

  (M)

gustav.johansson@mariestad.se

Pernilla Nielsen

(M)

pernilla.nielsen@mariestad.se

Göran Sagen

  (KD)

goran.sagen@mariestad.se

Catarina Åkerblad

  (S)

catarina.akerblad@mariestad.se

Mattias Rydin

 (S)

mattias.rydin@mariestad.se

Inger Farken

  (MP)

inger.farken@mariestad.se

Per-Olof Pettersson

  (C)

per-olof.pettersson@toreboda.se

Anders Gustavsson

  (C)

anders.gustavsson@toreboda.se

Kjell-Åke Gustavsson

  (M)

kjell-ake.gustavsson@toreboda.se

Yvonne Antonsson

  (S)

yvonne.antonsson@toreboda.se

Mats Stamby

  (V)

mats.stamby@toreboda.se

Albert Eriksson

  (C)

albert.eriksson@gullspang.se

Roger Wiking

(S)

roger.wiking@gullspang.se

Kerstin Bäckerbo

(M)

kerstin.backerbo@gullspang.se


Sidan senast uppdaterad: 2020-06-01 12.18

Relaterad information

Kontakt

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 05,
75 60 20, 75 60 30
E-post: Miljö- och bygg

Besöksadress

Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Dokument

DelegationsordningPDF
Delegationsordning gamla PBLPDF