Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden är en gemensam nämnd för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner. Mariestads kommun är huvudman.

I nämndens ansvarsområde ingår byggnadsfrågor bland annat prövning av bygglov. Nämnden svarar också för kommunernas arbete med frågor som rör livsmedel, människors hälsa, skyddet av miljön och naturvårdsfrågor. Arbetet sker utifrån ett antal lagar som plan- och bygglagen, miljöbalken och livsmedelslagen.

Ledamöterna representerar tre kommuner där Mariestads kommun har 6 ordinarie och 6 ersättande ledamöter, Töreboda kommun 4 ordinarie och 4 ersättande ledamöter samt Gullspångs kommun 3 ordinarie och 3 ersättande ledamöter.

Ersättarna kan endast träda i tjänst då en ordinarie ledamot från den egna kommunen är frånvarande.

Ledamöter

Parti

E-postadress

Kjell Linholm, ordförande

(C)

kjell.lindholm@gullspang.se

Björn Fagerlund, vice ordförande

(M)

bjorn.fagerlund@mariestad.se

Gunnar Welin, andra vice ordförande

(M)

gunnar.welin@toreboda.se

Anders Bredelius

(M)

anders.bredelius@mariestad.se

Karl-Arne Gustafsson

(C)

karl-arne.gustafsson@mariestad.se

Marina Smedberg

(S)

marina.smedberg@mariestad.se

Leif Udéhn

(S)

leif.udehn@mariestad.se

Lotta Boklund

(S)

anncharlotte.boklund@mariestad.se

Johan Cord

(S)

johan.cord@toreboda.se

Tommy Thelin

(S)

tommy.thelin@toreboda.se

Göran Johansson

(C)

goran.johansson@toreboda.se

Roger Wiking

(S)

roger.wiking@gullspang.se

Per Rang

(M)

per.rang@gullspang.se

Ersättare

Parti

E-postadress

Thomas Dynesius                      

  (M)

thomas.dynesius@mariestad.se

Börje Holgersson

  (L)

borje.holgersson@mariestad.se

Mattias Westberg

 (MP)

mattias.westberg@mariestad.se

Peringe Carlsson

  (S)

peringe.carlsson@mariestad.se

Håkan Fernström

  (S)

hakan.fernstrom@mariestad.se

Morgan Forsberg

 (KD)

morgan.forsberg@mariestad.se

Jan Karlsson

 (MP)

jan.karlsson@toreboda.se

Per-Olof Pettersson

  (C)

per-olof.pettersson@toreboda.se

Ingmar Andhill

  (S)

ingmar.andhill@toreboda.se

Linda Ludvigsson

  (S)

linda.ludvigsson@toreboda.se

Bo Hagström

  (C)

bo.hagstrom@gullspang.se

Sven-Erik Roslund

  (S)

sven-erik.roslund@gullspang.se

Per Rittsel

  (M)

per.rittsel@gullspang.se

 

Styrande dokument och taxor

Styrande dokument och taxor som avser miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområde finns tillgängliga på stadshuset i Mariestad hos miljö- och byggnadsförvaltningen. Dokumenten finns också publicerade som pdf-filer på denna sida.

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-13

Relaterad information

Kontakt

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 05,
75 60 20, 75 60 30
E-post: Miljö- och bygg

Besöksadress

Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Dokument

DelegationsordningPDF
Delegationsordning gamla PBLPDF

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna

Gullspång kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan