Överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämnden har i uppgift att ha tillsyn över gode män och förvaltare.

Nämndens ordföranden

Ordförande
Yvonne Gogolin

Vice ordförande
Leif Andersson

Kontaktuppgifter ledamöter

Här har vi samlat kontaktuppgifter till nämndens ledamöter.

Ordinarie ledamöter

Namn

Parti

E-postadress

Yvonne Gogolin

ordförande

M

yvonne.gogolin@mariestad.se

Richard Thorell

M

richard.thorell@mariestad.se

Ann-Christine Gustavsson

C

ann-christine.gustavsson@mariestad.se

Leif Andersson, vice ordförande

S

leif.b.andersson@mariestad.se

Ida Ekeroth Clausson

S

ida.ekeroth@mariestad.se

Ersättare

Namn

Parti

E-postadress

Erika Wiktorin

M

erika.wiktorin@mariestad.se

Amanda Henrysson

C

amanda.henrysson@mariestad.se

Vakant

KD


Marianne Kjellquist

S

marianne.kjellquist@mariestad.se

Janne Jansson

S

janne.jansson@mariestad.se

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Överförmyndarexpedition
Expeditionstider: 8.00-12.00
Telefon: 0501-75 51 61, 0501-75 51 62, 0501-75 51 63
E-post: Överförmyndarnas infobrevlåda

Besöks- och postadress

Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Länkar

Att vara god man och förvaltare