Överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämnden har i uppgift att ha tillsyn över gode män och förvaltare.

Nämndens ordföranden

Ordförande
Vakant

Vice ordförande
Leif Andersson

Ledamöter och ersättare i överförmyndarnämnden

Nedan listas samtliga i nämnden samt utskottet med e-postadress.

Ordinarie ledamöter

Namn

Parti

E-postadress

Vakant

ordförande

M

 

Richard Thorell

M

richard.thorell@mariestad.se

Ann-Christine Gustavsson

C

ann-christine.gustavsson@mariestad.se

Leif Andersson, vice ordförande

S

leif.b.andersson@mariestad.se

Ida Ekeroth Clausson

S

ida.ekeroth@mariestad.se

Ersättare

Namn

Parti

E-postadress

Erika Viktorin

M

erika.wiktorin@mariestad.se

Amanda Henrysson

C

amanda.henrysson@mariestad.se

Miriam Wahlström-Svensson

KD

miriam.wahlstrom-svensson@mariestad.se

Marianne Kjellquist

S

marianne.kjellquist@mariestad.se

Janne Jansson

S

janne.jansson@mariestad.se

Sidan senast uppdaterad: 2020-11-23 15.44

Relaterad information

Kontakt

Överförmyndarexpedition
Expeditionstider: 8.00-12.00
Telefon: 0501-75 51 61, 0501-75 51 62, 0501-75 51 63
E-post: Överförmyndarnas infobrevlåda

Besöks- och postadress

Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Länkar

Att vara god man och förvaltare