Överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämnden har i uppgift att ha tillsyn över gode män och förvaltare.

Nämndens ordföranden

  • Ordförande Richard Thorell
  • Vice ordförande Leif Andersson

Kontaktuppgifter ledamöter

Här har vi samlat kontaktuppgifter till nämndens ledamöter.

Ordinarie ledamöter

Namn

Parti

E-postadress

Richard Thorell

M

richard.thorell@mariestad.se

Urban Claesson

M

urban.claesson@mariestad.se

Madelaine Karlsson

M

madelaine.karlsson@mariestad.se

Leif Andersson, vice ordförande

S

leif.b.andersson@mariestad.se

Gun-Britt Alenljung

S

gun-britt.alenljung@mariestad.se

Ersättare

Namn

Parti

E-postadress

Karin Reboli

M

karin.reboli@mariestad.se

Amanda Henrysson

C

amanda.henrysson@mariestad.se

Göran Sagen

KD

goran.sagen@mariestad.se

Linnea Wall

S

linnea.a.wall@mariestad.se

Janne Jansson

S

janne.jansson@mariestad.se