Socialnämnd

Socialnämnden har till uppgift att fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och som i lag sägs om socialnämnd.

Nämndens ordföranden

Ordförande
Richard Thorell (M)

1:e vice ordförande
Madelaine Karlsson (M)

2:e vice ordförande
Anita Olausson (S)

Kontaktuppgifter ledamöter

Här har vi samlat kontaktuppgifter till nämndens ledamöter.

Ordinarie ledamöter

Namn

Parti

E-postadress

Richard Thorell, ordförande

M

richard.thorell@mariestad.se

Madelaine Karlsson, 1:e vice ordförande

M

madelaine.karlsson@mariestad.se

Karin Reboli

M

karin.reboli@mariestad.se

Anita Olausson, 2:e vice ordförande

S

anita.olausson@mariestad.se

Gun-Britt Alenljung

S

gun-britt.alenljung@mariestad.se

Ersättare

Namn

Parti

E-postadress

Jonny Odhner

M

jonny.odhner@mariestad.se

Fatima Hamdi

KD

fatima.hamdi@mariestad.se

Therese Boman Nordlie

C

therese.boman-nordlie@mariestad.se

Annie Nilsson

S

annie.a.nilsson@mariestad.se

Christina Friberg

S

christina.friberg@mariestad.se

Ordinarie ledamöter arbetsutskott

Namn

Parti

E-postadress

Richard Thorell, ordförande

M

richard.thorell@mariestad.se

Madelaine Karlsson, 1:e vice ordförande

M

madelaine.karlsson@mariestad.se

Karin Reboli

M

karin.reboli@mariestad.se

Anita Olausson, 2:e vice ordförande

S

anita.olausson@mariestad.se

Gun-Britt Alenljung

S

gun-britt.alenljung@mariestad.se

Ersättare arbetsutskott

Namn

Parti

E-postadress

Jonny Odhner

M

jonny.odhner@mariestad.se

Fatima Hamdi

KD

fatima.hamdi@mariestad.se

Therese Boman Nordlie

C

therese.boman-nordlie@mariestad.se

Annie Nilsson

S

annie.a.nilsson@mariestad.se

Christina Friberg

S

christina.friberg@mariestad.se

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Marcus Johansson
Nämndsekreterare
Telefon:0501-75 63 03
E-post: Marcus Johansson

E-post: Infobrevlåda socialnämnden

Besöksadress

Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad