Socialnämnd

Socialnämnden har till uppgift att fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och som i lag sägs om socialnämnd samt att fullgöra kommunens uppgifter enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Nämnden har också till uppgift att leda och ansvara för den kommunala hälso- och sjukvården inklusive hemsjukvården.

Nämndens ordföranden

Ordförande
Richard Thorell

Vice ordförande
Sebastian Ekeroth Clausson

Kommunchef Kristofer Svensson

Ledamöter och ersättare i socialnämnden samt arbetsutskottet

Nedan listas samtliga i nämnden samt utskottet med e-postadress.

Ordinarie ledamöter

Namn

Parti

E-postadress

Richard Thorell, ordförande

M

richard.thorell@mariestad.se

Sebastian Ekeroth Clausson, vice ordförande

S

sebastian.clausson@mariestad.se

Rune Skogsberg

C

rune.skogsberg@mariestad.se

Urban Claesson

M

urban.claesson@mariestad.se

Henrik Andersson

M

henrik.a.andersson@mariestad.se

Margareta Alexandersson

KD

margareta.alexandersson@mariestad.se

Bengt-Olof Aronsson

L

bengt-olof.aronsson@mariestad.se

Ann-Christine Gustavsson

C

ann-christine.gustafsson@mariestad.se

Marianne Johansson

S

marianne.johansson@mariestad.se

Ola Bertilsson

S

ola.bertilsson@mariestad.se

Gun-Britt Alenljung

S

gun-britt.alenljung@mariestad.se

Marie Engström Rosengren

V

marie.engstrom@mariestad.se

Riita Holmblad

SD

riitaa.holmblad@mariestad.se

Ersättare

Namn

Parti

E-postadress

Vakant

M


Heléne Stengel

M

helene.stengel@mariestad.se

Erika Viktorin

M

erika.wiktorin@mariestad.se

Yvonne Gogolin

M

yvonne.gogolin@mariestad.se

Miriam Wahlström Svensson

KD

miriam.wahlstrom-svensson@mariestad.se

Wassen Abdul

L

wassen.a.abdul-jabar@toreboda.se

Amanda Henrysson

C

amanda.henrysson@mariestad.se

Ninni Larsson

S

ninni.larsson@mariestad.se

Anton Johnsson

S

anton.johnsson@mariestad.se

Marie Molin

S

marie.molin@mariestad.se

Roger Åkerblad

S

roger.akerblad@mariestad.se

Sara Tengvall Hoffman

V

sara.tengvall-hoffman@mariestad.se

Emily Silvander

SD

emily.silvander@mariestad.se


Ordinarie ledamöter arbetsutskott

Namn

Parti

E-postadress

Richard Thorell, ordförande

M

richard.thorell@mariestad.se

Sebastian Ekeroth Clausson, vice ordförande

S

sebastian.clausson@mariestad.se

Rune Skogsberg

C

rune.skogsberg@mariestad.se

Ann-Christine Gustavsson

C

ann-christine.gustafsson@mariestad.se

Marianne Johansson

S

marianne.johansson@mariestad.se

Ersättare arbetsutskott

Namn

Parti

E-postadress

Margareta Alexandersson

KD

margareta.alexandersson@mariestad.se

Urban Claesson

M

urban.claesson@mariestad.se

Ola Bertilsson

S

ola.bertilsson@mariestad.se

Gun-Britt Alenljung

S

gun-britt.alenljung@mariestad.se

Amanda Henrysson

C

amanda.henrysson@mariestad.se

Sidan senast uppdaterad: 2020-10-29 08.12

Relaterad information

Kontakt

Helena Andersson
Nämndsekreterare
Telefon:0501-75 63 03
E-post: Helena Andersson

Besöksadress

Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad