Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Socialnämnd

Socialnämnden har till uppgift att fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och som i lag sägs om socialnämnd samt att fullgöra kommunens uppgifter enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Nämnden har också till uppgift att leda och ansvara för den kommunala hälso- och sjukvården inklusive hemsjukvården.

Nämndens ordföranden

Ordförande

Erik Ekblom

Erik Ekblom

Vice ordförande

Sebastian Clausson

Kommunchef Kristofer Svensson

Ledamöter och ersättare i socialnämnden samt arbetsutskottet

Nedan listas samtliga i nämnden samt utskottet med e-postadress.

Ordinarie ledamöter

Parti

E-postadress

Erik Ekblom, ordförande

M

erik.ekblom@mariestad.se

Sebastian Clausson, vice ordförande

S

sebastian.clausson@mariestad.se

Richard Thorell

M

richard.thorell@mariestad.se

Urban Claesson

M

urban.claesson@mariestad.se

Fanny Carlsson

M

fanny.carlsson@mariestad.se

Margareta Alexandersson

KD

margareta.alexandersson@mariestad.se

Bengt-Olof Aronsson

L

bengt-olof.aronsson@mariestad.se

Ann-Christine Gustavsson

C

ann-christine.gustafsson@mariestad.se

Marianne Johansson

S

marianne.johansson@mariestad.se

Ola Bertilsson

S

ola.bertilsson@mariestad.se

Gun-Britt Alenljung

S

gun-britt.alenljung@mariestad.se

Sara Wallmon

V

sara.wallmon@mariestad.se

Riita Holmblad

SD

riitaa.holmblad@mariestad.se

Socialnämndens arbetsutskott

Parti

E-postadress

Erik Ekblom, ordförande

M

erik.ekblom@mariestad.se

Sebastian Clausson, vice ordförande

S

sebastian.clausson@mariestad.se

Margareta Alexandersson

KD

margareta.alexandersson@mariestad.se

Ann-Christine Gustavsson

C

ann-christine.gustafsson@mariestad.se

Marianne Johansson

S

marianne.johansson@mariestad.se

Ersättare socialnämndens arbetsutskott

Parti

E-postadress

Richard Thorell

M

richard.thorell@mariestad.se

Urban Claesson

M

urban.claesson@mariestad.se

Ola Bertilsson

S

ola.bertilsson@mariestad.se

Gun-Britt Alenljung

S

gun-britt.alenljung@mariestad.se

Amanda Henrysson

C

amanda.henrysson@mariestad.se

Sidan senast uppdaterad: 2019-06-04

Relaterad information

Kontakt

Helena Andersson
Nämndsekreterare
Telefon:0501-75 63 03
E-post: Helena Andersson

Besöksadress

Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad