Socialnämnd

Socialnämnden har till uppgift att fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och som i lag sägs om socialnämnd samt att fullgöra kommunens uppgifter enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Nämnden har också till uppgift att leda och ansvara för den kommunala hälso- och sjukvården inklusive hemsjukvården.

Nämndens ordföranden

Ordförande
Richard Thorell

Vice ordförande
Sebastian Ekeroth Clausson

Kommunchef Kristofer Svensson

Kontaktuppgifter ledamöter

Här har vi samlat kontaktuppgifter till nämndens ledamöter.

Ordinarie ledamöter

Namn

Parti

E-postadress

Richard Thorell, ordförande

M

richard.thorell@mariestad.se

Sebastian Ekeroth Clausson, vice ordförande

S

sebastian.ekeroth-clausson@mariestad.se

Karin Reboli

M

karin.reboli@mariestad.se

Urban Claesson

M

urban.claesson@mariestad.se

Henrik Andersson

M

henrik.a.andersson@mariestad.se

Margareta Alexandersson

KD

margareta.alexandersson@mariestad.se

Bengt-Olof Aronsson

L

bengt-olof.aronsson@mariestad.se

Ann-Christine Gustavsson

C

ann-christine.gustafsson@mariestad.se

Marianne Johansson

S

marianne.johansson@mariestad.se

Ola Bertilsson

S

ola.bertilsson@mariestad.se

Gun-Britt Alenljung

S

gun-britt.alenljung@mariestad.se

Marie Engström Rosengren

V

marie.engstrom@mariestad.se

Riitta Holmblad

SD

riitta.holmblad@mariestad.se

Ersättare

Namn

Parti

E-postadress

Eddy Normark

M

eddy.normark@mariestad.se

Heléne Stengel

M

helene.stengel@mariestad.se

Erika Viktorin

M

erika.wiktorin@mariestad.se

Yvonne Gogolin

M

yvonne.gogolin@mariestad.se

Fatima Hamdi

KD

fatima.hamdi@mariestad.se

Vakant

L


Amanda Henrysson

C

amanda.henrysson@mariestad.se

Ninni Larsson

S

ninni.larsson@mariestad.se

Anton Johnsson

S

anton.johnsson@mariestad.se

Marie Molin

S

marie.molin@mariestad.se

Hassan Alkharat

S

hassan.alkharat@mariestad.se

Catarina Läth

V

catarina.a.lath@mariestad.se

Gudrun Sjöberg

SD

gudrun.a.sjoberg@mariestad.se


Ordinarie ledamöter arbetsutskott

Namn

Parti

E-postadress

Richard Thorell, ordförande

M

richard.thorell@mariestad.se

Sebastian Ekeroth Clausson, vice ordförande

S

sebastian.ekeroth-clausson@mariestad.se

Margareta Alexandersson

KD

margareta.alexandersson@mariestad.se

Ann-Christine Gustavsson

C

ann-christine.gustafsson@mariestad.se

Marianne Johansson

S

marianne.johansson@mariestad.se

Ersättare arbetsutskott

Namn

Parti

E-postadress

Henrik Andersson

M

henrik.a.andersson@mariestad.se

Urban Claesson

M

urban.claesson@mariestad.se

Ola Bertilsson

S

ola.bertilsson@mariestad.se

Gun-Britt Alenljung

S

gun-britt.alenljung@mariestad.se

Amanda Henrysson

C

amanda.henrysson@mariestad.se