Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Teknisk nämnd

Tekniska nämnden är en gemensam nämnd för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner.  Mariestads kommun är huvudman.

Nämnden ansvarar för VA-försörjning, gator, vägar, hamn (Mariestads kommun), allmän platsmark, trafikfrågor och kart- och mätverksamhet.

Nämnden ansvarar även för kommunernas egen lokalförsörjning med tillhörande byggnadsverksamhet, fastighetsförvaltning och lokalvård .

Tekniska nämnden har 13 ordinarie ledamöter och 13 ersättare varav  Mariestads kommun har 6 ordinarie ledamöter och 6 ersättare, Töreboda kommun 4 ordinarie ledamöter och 4 ersättare och Gullspångs kommun  3 ordinarie ledamöter och 3 ersättare.

Tekniska nämndens arbetsutskott har 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare, varav Mariestads kommun har 2 ordinarie ledamöter och 2 ersättare, Töreboda  2 ordinarie ledamöter och 2 ersättare och Gullspångs kommun 1 ledamot och 1 ersättare.

Ledamöter och ersättare i tekniska nämnden samt arbetsutskott

Nedan listas samtliga i nämnden samt utskottet med e-postadress.

Ordinarie ledamöter

Parti

E-postadress

Suzanne Michaelsen Gunnarsson , ordförande

S

suzanne.michaelsen-gunnarsson@gullspang.se

Sven-Inge Eriksson, förste vice ordförande

KD

sven-inge.eriksson@mariestad.se

Linn Brandström, andre vice ordförande

M

linn.brandstrom@toreboda.se

Gunnar Bohlin

M

gunnar.bohlin@gullspang.se

Torbjörn Jansson

C

torbjorn.jansson@gullspang.se

Anders Bredelius

M

anders.bredelius@mariestad.se

Sune B Jansson

C

sune-b.jansson@mariestad.se

Björn Nilsson

S

bjorn.nilsson@mariestad.se

Lars-Göran Kvist

S

lars-goran.kvist@mariestad.se

Mats Karlsson

MP

mats.a.karlsson@mariestad.se

Sven Olsson

C

sven.olsson@toreboda.se

Peter Granath

S

peter.granath@toreboda.se

Johan Jacobsson

S

johan.jacobsson@toreboda.se

Tekniska nämndens
arbetsutskott

Parti

E-postadress

Suzanne Michaelsen Gunnarsson, ordförande

S

suzanne.michaelsen-gunnarsson@gullspang.se

Sven-Inge Eriksson, förste
vice ordförande

KD

sven-inge.eriksson@mariestad.se

Linn Brandström, andre
vice ordförande

M

linn.brandstrom@toreboda.se

Björn Nilsson

S

bjorn.nilsson@mariestad.se

Peter Granath

S

peter.granath@toreboda.se

Ersättare tekniska nämndens arbetsutskott

Parti

E-postadress

Gunnar Bohlin

M

gunnar.bohlin@gullspang.se

Bert Levefelt

M

bert.levefelt@mariestad.se

Lars-Göran Kvist

S

lars-goran.kvist@mariestad.se

Sven Olsson

C

sven.olsson@toreboda.se

Johan Jacobsson

S

johan.jacobsson@toreboda.se

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-12

Relaterad information

Kontakt

Ewa Sallova
Nämndsekreterare
Telefon: 0501-75 61 05
E-post: Ewa Sallova

Ansvarig nämnd

Tekniska nämnden

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna

Gullspång kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan