Utbildningsnämnd

Utbildningsnämndens ansvarsområde omfattar

  • förskole- och fritidshemsverksamhet,
  • skolbarnomsorg,
  • grundskola,
  • grundsärskola,
  • gymnasieskola,
  • gymnasiesärskola och
  • kost.

Utbildningsnämnden har 13 ordinarie ledamöter och 13 ersättare.

Utbildningsnämndens arbetsutskott har fem ordinarie ledamöter och fem ersättare.

Nämndens ordföranden

Ordförande
Anette Karlsson

Anette Karlsson

Vice ordförande
Sture Pettersson


Sture Pettersson

Kontaktuppgifter ledamöter

Här har vi samlat kontaktuppgifter till nämndens ledamöter.

Ordinarie ledamöter

Namn

Parti

E-postadress

Anette Karlsson, ordförande

M

anette.c.karlsson@mariestad.se

Sture Pettersson, vice ordförande

S

sture.pettersson@mariestad.se

Katarina Brydzinski

M

katarina.brydzinski@mariestad.se

Karin Reboli

M

karin.reboli@mariestad.se

Ola Jonegård

M

ola.jonegard@mariestad.se

Fatima Hamdi

KD

fatima.hamdi@mariestad.se

Gunilla Nilsson

C

gunilla.nilsson@mariestad.se

Brita Kvicklund

L

brita.kvicklund@mariestad.se

Anita Olausson

S

anita.olausson@mariestad.se

Leif Andersson

S

leif.b.andersson@mariestad.se

Arne Andersson

S

arne.andersson@mariestad.se

Chris Nygren

V

chris.nygren@mariestad.se

Vakant

SDErsättare

Namn

Parti

E-postadress

Jennie Fröjd

M

jennie.frojd@mariestad.se

Liselotte Andersson

M

liselotte.andersson@mariestad.se

Pernilla Nielsen

M

pernilla.nielsen@mariestad.se

Cathrine Kronberg

M

cathrine.kronberg@mariestad.se

Vakant

KD


Birgitta Svensson

C

birgitta.svensson@mariestad.se

Vakant

L


Lillemor Ågren

S

lillemor.agren@mariestad.se

Sarah Lundén Nilsson

S

sarah.lunden-nilsson@mariestad.se

Siv Gustavsson

S

siv.gustavsson@mariestad.se

Vakant

S


Britta Wänström

V

britta.wanstrom@mariestad.se

Pontus Ragnarsson

SD

pontus.ragnarsson@mariestad.se


Arbetsutskott

Namn

Parti

E-postadress

Anette Karlsson, ordförande

M

anette.c.karlsson@mariestad.se

Sture Pettersson, vice ordförande

S

sture.pettersson@mariestad.se

Gunilla Nilsson

C

gunilla.nilsson@mariestad.se

Leif Jonegård

L

leif.jonegard@mariestad.se

Anita Olausson

S

anita.olausson@mariestad.se

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Carina Törnell
Utbildningssekreterare/
Nämndsekreterare
Telefon: 0501-75 52 05
E-post: Carina Törnell

Besöksadress

Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad