Utbildningsnämnd

Utbildningsnämndens ansvarsområde omfattar förskole- och fritidshemsverksamhet, skolbarnomsorg, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola. Även kostenheten ingår i nämndens ansvarsområden.

Utbildningsnämnden har 13 ordinarie ledamöter och 13 ersättare.

Utbildningsnämndens arbetsutskott har fem ordinarie ledamöter och fem ersättare.

Nämndens ordföranden

Ordförande
Anette Karlsson

Anette Karlsson

Vice ordförande
Sture Pettersson


Sture Pettersson

Ledamöter och ersättare i utbildningsnämnden samt arbetsutskott

Nedan listas samtliga i nämnden samt utskottet med e-postadress.

Ordinarie ledamöter

Namn

Parti

E-postadress

Anette Karlsson, ordförande

M

anette.c.karlsson@mariestad.se

Sture Pettersson, vice ordförande

S

sture.pettersson@mariestad.se

Katarina Brydzinski

M

katarina.brydzinski@mariestad.se

Stefan Erikson

M

stefan.erikson@mariestad.se

Ola Jonegård

M

ola.jonegard@mariestad.se

Morgan Forsberg

KD

morgan.forsberg@mariestad.se

Gunilla Nilsson

C

gunilla.nilsson@mariestad.se

Leif Jonegård

L

leif.jonegard@mariestad.se

Anita Olausson

S

anita.olausson@mariestad.se

Leif Andersson

S

leif.b.andersson@mariestad.se

Arne Andersson

S

arne.andersson@mariestad.se

Chris Nygren

V

chris.nygren@mariestad.se

Joar Strid

SD

joar.stridh@mariestad.se


Ersättare

Namn

Parti

E-postadress

Jennie Fröjd

M

jennie.frojd@mariestad.se

Liselotte Andersson

M

liselotte.andersson@mariestad.se

Pernilla Nielsen

M

pernilla.nielsen@mariestad.se

Cathrine Kronberg

M

cathrine.kronberg@mariestad.se

Charlotta Forsberg

KD

charlotta.forsberg@mariestad.se

Birgitta Svensson

C

birgitta.svensson@mariestad.se

Brita Kvicklund

L

brita.kvicklund@mariestad.se

Lillemor Ågren

S

lillemor.agren@mariestad.se

Vakant 

S

 

Vakant

S


Jimmy Sossna

S

jimmy.sossna@mariestad.se

Per Rosengren

V

per.rosengren@mariestad.se

Vakant

SDArbetsutskott

Namn

Parti

E-postadress

Anette Karlsson, ordförande

M

anette.c.karlsson@mariestad.se

Sture Pettersson, vice ordförande

S

sture.pettersson@mariestad.se

Vakant

C

h@mariestad.se

Leif Jonegård

L

leif.jonegard@mariestad.se

Anita Olausson

S

anita.olausson@mariestad.se

Sidan senast uppdaterad: 2020-11-09 15.38

Relaterad information

Kontakt

Carina Törnell
Utbildningssekreterare/
Nämndsekreterare
Telefon: 0501-75 52 05
E-post: Carina Törnell

Besöksadress

Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad