Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Utbildningsnämnd

Utbildningsnämndens ansvarsområde omfattar förskole- och fritidshemsverksamhet, skolbarnomsorg, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola. Även kostenheten ingår i nämndens ansvarsområden.

Utbildningsnämnden har 13 ordinarie ledamöter och 13 ersättare.

Utbildningsnämndens arbetsutskott har fem ordinarie ledamöter. Ersättare är övriga ledamöter i nämnden.

Ledamöter och ersättare i utbildningsnämnden samt arbetsutskott

Nedan listas samtliga i nämnden samt utskottet med e-postadress.

Ordinarie ledamöter

Parti

E-postadress

Anette Karlsson, ordförande

M

anette.c.karlsson@mariestad.se

Sture Pettersson, vice ordförande

S

sture.pettersson@mariestad.se

Katarina Brydzinski

M

katarina.brydzinski@mariestad.se

Ola Jonegård

M

ola.jonegard@mariestad.se

Emma Sjögren

KD

emma.sjogren@mariestad.se

Brita Kvicklund

L

brita.kvicklund@mariestad.se

Leif Jonegård

L

leif.jonegard@mariestad.se

Helena Hallerhed

C

helena.hallerhed@mariestad.se

Arne Andersson

S

arne.andersson@mariestad.se

Elvy Enocksson

S

elvy.enocksson@mariestad.se

Leif Andersson

S

leif.b.andersson@mariestad.se

Tuula Ojala

S

tuula.ojala@mariestad.se

Bernt Ekström

V

bernt.ekstrom@mariestad.se

Utbildningsnämndens
arbetsutskott

Parti

E-postadress

Anette Karlsson, ordförande

M

anette.c.karlsson@mariestad.se

Sture Pettersson, vice ordförande

S

sture.pettersson@mariestad.se

Leif Jonegård

L

leif.jonegard@mariestad.se

Helena Hallerhed

C

helena.hallerhed@mariestad.se

Tuula Ojala

S

tuula.ojala@mariestad.se

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-13

Relaterad information

Kontakt

Carina Törnell
Utbildningssekreterare/
Nämndsekreterare
Telefon: 0501-75 52 05
E-post: Carina Törnell

Ansvarig nämnd

Utbildningsnämnden

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna

Gullspång kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan