Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Utbildningsnämnd

Utbildningsnämndens ansvarsområde omfattar förskole- och fritidshemsverksamhet, skolbarnomsorg, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola. Även kostenheten ingår i nämndens ansvarsområden.

Utbildningsnämnden har 13 ordinarie ledamöter och 13 ersättare.

Utbildningsnämndens arbetsutskott har fem ordinarie ledamöter och fem ersättare.

Ledamöter och ersättare i utbildningsnämnden samt arbetsutskott

Nedan listas samtliga i nämnden samt utskottet med e-postadress.

Ordinarie ledamöter

Parti

E-postadress

Anette Karlsson, ordförande

M

anette.c.karlsson@mariestad.se

Sture Pettersson, vice ordförande

S

sture.pettersson@mariestad.se

Katarina Brydzinski

M

katarina.brydzinski@mariestad.se

Stefan Erikson

M

stefan.erikson@mariestad.se

Ola Jonegård

M

ola.jonegard@mariestad.se

Emma Sjögren

KD

emma.sjogren@mariestad.se

Helena Hallerhed

C

helena.hallerhed@mariestad.se

Leif Jonegård

L

leif.jonegard@mariestad.se

Anita Olausson

S

anita.olausson@mariestad.se

Leif Andersson

S

leif.b.andersson@mariestad.se

Tuula Ojala

S

tuula.ojala@mariestad.se

Chris Nygren

V

chris.nygren@mariestad.se

Joar Strid

SD

joar.stridh@mariestad.se

Ersättare

Parti

E-postadress

Jennie Fröjd

M

jennie.frojd@mariestad.se

Liselotte Andersson

M

liselotte.andersson@mariestad.se

Pernilla Nielsen

M

pernilla.nielsen@mariestad.se

Cathrine Kronberg

M

cathrine.kronberg@mariestad.se

Charlotta Forsberg

KD

charlotta.forsberg@mariestad.se

Birgitta Svensson

C

birgitta.svensson@mariestad.se

Brita Kvicklund

L

brita.kvicklund@mariestad.se

Owe Andersson 

S

owe.andersson@mariestad.se

Radhabai Patel 

S

radhabai.patel@mariestad.se

Arne Andersson

S

arne.andersson@mariestad.se

Jimmy Sossna

S

jimmy.sossna@mariestad.se

 Jane Ahland Rosenlind

V

jane.ahland-rosenlind@mariestad.se

Niklas Fernström

SD

niklas.fernstrom@mariestad.se


Utbildningsnämndens
arbetsutskott

Parti

E-postadress

Anette Karlsson, ordförande

M

anette.c.karlsson@mariestad.se

Sture Pettersson, vice ordförande

S

sture.pettersson@mariestad.se

Helena Hallerhed

C

helena.hallerhed@mariestad.se

Leif Jonegård

L

leif.jonegard@mariestad.se

Tuula Ojala

S

tuula.ojala@mariestad.se

Sidan senast uppdaterad: 2019-03-21

Relaterad information

Kontakt

Carina Törnell
Utbildningssekreterare/
Nämndsekreterare
Telefon: 0501-75 52 05
E-post: Carina Törnell

Ansvarig nämnd

Utbildningsnämnden