Utbildningsnämnd

Utbildningsnämndens ansvarsområde omfattar förskole- och fritidshemsverksamhet, skolbarnomsorg, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola. Även kostenheten ingår i nämndens ansvarsområden.

Utbildningsnämnden har 13 ordinarie ledamöter och 13 ersättare.

Utbildningsnämndens arbetsutskott har fem ordinarie ledamöter och fem ersättare.

Nämndens ordföranden

Ordförande
Anette Karlsson

Anette Karlsson

Vice ordförande
Sture Pettersson


Sture Pettersson

Kontaktuppgifter ledamöter

Här har vi samlat kontaktuppgifter till nämndens ledamöter.

Ordinarie ledamöter

Namn

Parti

E-postadress

Anette Karlsson, ordförande

M

anette.c.karlsson@mariestad.se

Sture Pettersson, vice ordförande

S

sture.pettersson@mariestad.se

Katarina Brydzinski

M

katarina.brydzinski@mariestad.se

Stefan Erikson

M

stefan.erikson@mariestad.se

Ola Jonegård

M

ola.jonegard@mariestad.se

Morgan Forsberg

KD

morgan.forsberg@mariestad.se

Gunilla Nilsson

C

gunilla.nilsson@mariestad.se

Leif Jonegård

L

leif.jonegard@mariestad.se

Anita Olausson

S

anita.olausson@mariestad.se

Leif Andersson

S

leif.b.andersson@mariestad.se

Arne Andersson

S

arne.andersson@mariestad.se

Chris Nygren

V

chris.nygren@mariestad.se

Joar Strid

SD

joar.stridh@mariestad.se


Ersättare

Namn

Parti

E-postadress

Jennie Fröjd

M

jennie.frojd@mariestad.se

Liselotte Andersson

M

liselotte.andersson@mariestad.se

Pernilla Nielsen

M

pernilla.nielsen@mariestad.se

Cathrine Kronberg

M

cathrine.kronberg@mariestad.se

Fatima Hamdi

KD

fatima.hamdi@mariestad.se

Birgitta Svensson

C

birgitta.svensson@mariestad.se

Brita Kvicklund

L

brita.kvicklund@mariestad.se

Lillemor Ågren

S

lillemor.agren@mariestad.se

Sarah Lundén Nilsson

S

sarah.lunden-nilsson@mariestad.se

Siv Gustavsson

S

siv.gustavsson@mariestad.se

Jimmy Sossna

S

jimmy.sossna@mariestad.se

Britta Wänström

V

britta.wanstrom@mariestad.se

Pontus Ragnarsson

SD

pontus.ragnarsson@mariestad.se


Arbetsutskott

Namn

Parti

E-postadress

Anette Karlsson, ordförande

M

anette.c.karlsson@mariestad.se

Sture Pettersson, vice ordförande

S

sture.pettersson@mariestad.se

Gunilla Nilsson

C

gunilla.nilsson@mariestad.se

Leif Jonegård

L

leif.jonegard@mariestad.se

Anita Olausson

S

anita.olausson@mariestad.se