Valnämnden

Valnämnden är kommunens organ för valtekniska frågor. Nämnden ska fullgöra de uppgifter som framgår av vallagen, folkomröstningslagen, kommunallagen, lag om val till Europaparlamentet samt medverka i kyrkliga val i den utsträckning som detta åligger kommunen.

Nämndens uppdrag är att  följa den lokala valdistriktsindelningen och att vid behov ta initiativ till förändringar i indelningen. Vidare ingår det i nämndens uppdrag att svara för den lokala organisationen vid allmänna val och folkomröstningar.

Ledamöter

Anders Bredelius (M), ordförande
Marianne Johansson (S), vice ordförande
Anette Karlsson (M)
Jan Wahn (C)
Anders Svärd (KD)
Kenneth Nygren (S)
Jan Bertilsson (MP)

Ersättare

Katarina Brydzinski (M)
Ola Jonegård (M)
Agneta Larsson (C)
Karl-Arne Gustavsson (C)
Mare Molin (S)
Lillemor Ågren (S)
Arne Andersson (S)

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Eleonor Hultmark
Administrativ koordinator
0501-75 50 58
E-post: Eleonor Hultmark