Valnämnden

Valnämnden är kommunens organ för valtekniska frågor. Nämnden ska fullgöra de uppgifter som framgår av vallagen, folkomröstningslagen, kommunallagen, lag om val till Europaparlamentet samt medverka i kyrkliga val i den utsträckning som detta åligger kommunen.

Nämndens uppdrag är att  följa den lokala valdistriktsindelningen och att vid behov ta initiativ till förändringar i indelningen. Vidare ingår det i nämndens uppdrag att svara för den lokala organisationen vid allmänna val och folkomröstningar.

Ledamöter

Anders Bredelius (M), ordförande
Marianne Johansson (S), vice ordförande
Anders Bredelius (M)
Jan Wahn (C)
Anders Svärd (KD)
Kenneth Nygren (S)
Bengt Erik Askerlund (MP)

Ersättare

Anette Karlsson (M)
Göte Andersson (M)
Agneta Larsson (C)
Vakant
Lillemor Ågren (S)
Marianne Kjellquist (S)
Vakant (C)

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Malin Eriksson
Administrativ chef
0501-75 50 50
E-post: Malin Eriksson