Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Överförmyndare

Överförmyndaren är politiskt tillsatt och har i  uppgift att ha tillsyn över gode mäns  och förvaltare.

God man

En person kan på grund av sjukdom eller av annan anledning behöva hjälp med att sköta sin ekonomi och att bevaka sin rätt i personliga frågor. Då kan en god man utses.

Den gode mannen kan då exempelvis hjälpa till med att betala räkningar och sköta andra ekonomiska frågor. Den gode mannen kan också se till att personen som behöver hjälp från de insatser från samhällets sida som personen har rätt till, exempelvis hemtjänst och bostadsbidrag.

För att få hjälp av god man krävs att behovet av hjälp inte kan ges på ett enklare sätt, exempelvis genom fullmakt.

Även om en person får hjälp av en god man, har personen kvar sin rätt att bestämma i alla frågor. Det är tingsrätten som beslutar om god man. Det krävs en utredning som visar behovet av god man. Den som ska få hjälp av god man måste samtycka till att god man utses (om personen kan uttala sig i frågan).

Förvaltare

Ingen kan i dag bli omyndigförklarad. Om ett behov av hjälp inte kan tillgodoses med god man kan en förvaltare utses. Det kan exempelvis bli aktuellt om någon agerar på ett sätt som går helt emot personens eget bästa. Om en förvaltare har utsetts bestämmer förvaltaren i de flesta frågor.

En förvaltare kan utses trots att personen som behöver hjälp är emot det. Det är tingsrätten som beslutar om förvaltare. Det krävs ett särskilt läkarintyg som visar behovet av förvaltare.

Ersättning

Det är som huvudregel den som har god man/förvaltare som ska betala arvodet till gode mannen/förvaltaren. Om personen som får hjälp har låg inkomst (mindre än 2.65 gånger prisbasbeloppet, det vill säga 120 575 kronor år 2018) och inte har tillgångar som överstiger två prisbasbelopp (91 000 kronor år 2018) ska kommunen betala arvodet. Undantag från dessa regler kan göras om det föreligger särskilda skäl. Normalarvodet per år är 9 100 kronor (år 2018).

Kan du tänka dig att bli god man?

Lämna gärna in en intresseanmälan till oss per e-post eller post. Uppge namn, adress telefonnummer och personnummer.

Blanketter

I blankettarkivet, se länk under Relaterad information här på sidan, finns alla blanketter inom god man/förvaltarskap.

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-21

Relaterad information

Kontakt

Överförmyndarexpedition
Expeditionstider: 8.00-12.00
Telefon: 0501-75 50 52,
0501-75 51 61, 0501-75 51 62
E-post: Överförmyndare

Besöks- och postadress

Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Överförmyndare
Handläggare

Cecilia Lindh
Telefon: 0501-75 50 52
Anette Johansson
Telefon: 0501-75 51 61
Birgitta Nilsson
Telefon: 0501-75 51 62

Ansvarig för överförmyndarverksamheten

Helena Harborn
E-post: Överförmyndare

Dokument

Broschyr om att vara god manPDF

God man för ensamkommande ungdomar - kortversionPDF

God man för ensamkommande ungdomarPDF

Länkar

Blanketter
Föräldrabalkenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Förmynderskapsförordningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna

Gullspång kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan