Folkhälsorådet

Folkhälsorådet är ett samverkansorgan mellan Mariestads kommun och Västra Götalandsregionen med syfte att initiera, utveckla och samordna resurser för att skapa ett socialt hållbart samhälle där människor kan må bra och utvecklas.

Folkhälsorådet består av sju förtroendevalda från kommunen, två förtroendevalda från hälso- och sjukvårdsnämnden samt folkhälsostrategen.

Folkhälsorådets roll

  • Följa och analysera hälsoutvecklingen hos kommunens invånare.
  • Fastställa mål och inriktning för folkhälsoarbetet som bygger på hälsoläget i kommunen.
  • Utifrån fastställd folkhälsoplan prioritera samt initiera hälsofrämjande och sjukdoms- och skadeförebyggande insatser.
  • Aktivt medverka till att utveckla arbetsmetoder utifrån ett helhetsperspektiv på folkhälsa och social hållbarhet.
  • Ansvara för budget, verksamhetsplan och verksamhetsberättelse.
Folkhälsorådets ledamöter

Namn

Nämnd/roll

Henrik Karlsson (M) ordförande

Kommunstyrelsen

Johan Abrahamsson (M)

Kommunstyrelsen

Ida Ekeroth Clausson (S)

Kommunstyrelsen

Anette Carlsson (M)

Barn- och utbildningsnämnden

Sture Pettersson (S)

Barn- och utbildningsnämnden

Richard Thorell (M)

Socialnämnden

Sebastian Ekeroth Clausson (S)

Socialnämnden

Marlene Näslin (M), vice ordförande

Hälso- och sjukvårdsnämnden, VGR

Moa Paulsson (V)

Hälso- och sjukvårdsnämnden, VGR

Linnéa Wiljén

Folkhälsostrateg

Susanne Wirdemo

Kommundirektör

 

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Kontakta respektive ledamot

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen
Folkhälsorådet

Länkar

Kommunens folkhälsoarbete