Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Folkhälsorådet

Folkhälsorådet är ett samverkansorgan mellan Mariestads kommun och Västra Götalandsregionen med syfte att initiera, utveckla och samordna resurser för ett förebyggande, hälsofrämjande och brottsförebyggande arbete.

Folkhälsorådet består av sju förtroendevalda från kommunen, två förtroendevalda från hälso- och sjukvårdsnämnden samt folkhälsostrategen.

Folkhälsorådets ledamöter 2015-2018

Johan Abrahamsson (m) ordförande

Kommunstyrelsen

Björn Fagerlund (m)

Kommunstyrelsen

Ida Ekeroth (s)

Kommunstyrelsen

Anette Carlsson (m)

Barn- och utbildningsnämnden

Sture Pettersson (s)

Barn- och utbildningsnämnden

Jan Hallström (l)

Socialnämnden

Janne Jansson (s)

Socialnämnden

Ulrika Johansson (c)

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Karl Viktorsson (s)

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Gabriella Idholt

Folkhälsostrateg

VAKANT

Sektor ledning

 

Folkhälsorådets roll är att
  • Följa och analysera hälsoutvecklingen hos kommunens invånare.
  • Fastställa mål och inriktning för folkhälsoarbetet som bygger på hälsoläget i kommunen.
  • Upprätta/utarbeta en folkhälsoplan som kontinuerligt revideras.
  • Utifrån fastställd folkhälsoplan prioritera samt initiera hälsofrämjande och sjukdoms- och skadeförebyggande insatser.
  • Aktivt medverka till att utveckla arbetsmetoder utifrån ett helhetsperspektiv på folkhälsa.
  • Ansvara för budget, verksamhetsplan och verksamhetsberättelse.
Ledningsgrupp
Under folkhälsorådet finns en tjänstemannagrupp, Folkhälsorådets ledningsgrupp, som fungerar som en länk mellan politiker och tjänstemän i folkhälsofrågor. Syftet med ledningsgruppen är att förbättra samverkan mellan kommunala förvaltningar och primärvård, lika så att skapa samverkan med andra aktörer.

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-22

Relaterad information

Kontakt
Gabriella Idholt
Folkhälsostrateg
Telefon: 0501-75 50 24
E-post: Gabriella Idholt

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen
Folkhälsorådet

Länkar
Komunens folkhälsoarbete

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna

Gullspång kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan