Folkhälsorådet

Folkhälsorådet är ett samverkansorgan mellan Mariestads kommun och Västra Götalandsregionen med syfte att initiera, utveckla och samordna resurser för ett förebyggande, hälsofrämjande och brottsförebyggande arbete.

Folkhälsorådet består av sju förtroendevalda från kommunen, två förtroendevalda från hälso- och sjukvårdsnämnden samt folkhälsostrategen.

Folkhälsorådets roll

  • Följa och analysera hälsoutvecklingen hos kommunens invånare.
  • Fastställa mål och inriktning för folkhälsoarbetet som bygger på hälsoläget i kommunen.
  • Upprätta/utarbeta en folkhälsoplan som kontinuerligt revideras.
  • Utifrån fastställd folkhälsoplan prioritera samt initiera hälsofrämjande och sjukdoms- och skadeförebyggande insatser.
  • Aktivt medverka till att utveckla arbetsmetoder utifrån ett helhetsperspektiv på folkhälsa.
  • Ansvara för budget, verksamhetsplan och verksamhetsberättelse.
Folkhälsorådets ledamöter 2018-2021

Namn

Nämnd/roll

Henrik Karlsson (M) ordförande

Kommunstyrelsen

Johan Abrahamsson (M)

Kommunstyrelsen

Ida Ekeroth Clausson (S)

Kommunstyrelsen

Anette Carlsson (M)

Barn- och utbildningsnämnden

Sture Pettersson (S)

Barn- och utbildningsnämnden

Richard Thorell (M)

Socialnämnden

Sebastian Ekeroth Clausson (S)

Socialnämnden

Marlene Näslin (M), vice ordförande

Hälso- och sjukvårdsnämnden, VGR

Moa Paulsson (V)

Hälso- och sjukvårdsnämnden, VGR

Linnea Wiljén

Folkhälsostrateg

Susanne Wirdemo

Kommundirektör

Ledningsgrupp

Under folkhälsorådet finns en tjänstemannagrupp, Folkhälsorådets ledningsgrupp, som fungerar som en länk mellan politiker och tjänstemän i folkhälsofrågor. Syftet med ledningsgruppen är att förbättra samverkan mellan kommunala förvaltningar och primärvård, lika så att skapa samverkan med andra aktörer.