Folkhälsorådet

Folkhälsorådet är ett samverkansorgan mellan Mariestads kommun och Västra Götalandsregionen med syfte att initiera, utveckla och samordna resurser för att skapa ett socialt hållbart samhälle där människor kan må bra och utvecklas.

Folkhälsorådet består av sju förtroendevalda från kommunen, två förtroendevalda från hälso- och sjukvårdsnämnden samt folkhälsostrategen.

Folkhälsorådets roll

  • Följa och analysera hälsoutvecklingen hos kommunens invånare.
  • Fastställa mål och inriktning för folkhälsoarbetet som bygger på hälsoläget i kommunen.
  • Utifrån fastställd folkhälsoplan prioritera samt initiera hälsofrämjande och sjukdoms- och skadeförebyggande insatser.
  • Aktivt medverka till att utveckla arbetsmetoder utifrån ett helhetsperspektiv på folkhälsa och social hållbarhet.
  • Ansvara för budget, verksamhetsplan och verksamhetsberättelse.
Folkhälsorådets ledamöter

Namn

Nämnd/roll

Malin Olsson Lundqvist (M) ordförande

Kommunstyrelsen

Henrik Andersson (M)

Kommunstyrelsen

Janne Jansson (S)

Kommunstyrelsen

Anette Carlsson (M)

Barn- och utbildningsnämnden

Sebastian Ekeroth Clausson (S)

Barn- och utbildningsnämnden

Richard Thorell (M)

Socialnämnden

Anita Olausson (S)

Socialnämnden

Sara Swahnström (M)

Äldre- och omsorgsnämnden

Ola Bertilssson (S)

Äldre- och omsorgsnämnden

Ann-Christin Erlandsson (S), vice ordförande

Delregional nämnd östra, VGR

Pernilla Johansson (C)

Delregional nämnd östra, VGR

Linnéa Wiljén

Folkhälsostrateg

Per Garenius

Stabschef