Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Revisorer

Kommunrevision

På kommunfullmäktiges uppdrag granskar kommunrevisionen om kommunens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt, effektivt och säkert sätt. Revisorerna granskar årligen all verksamhet i kommunen. Revisorerna nomineras av de politiska partierna och väljs av fullmäktige men är politiskt neutrala när de utför sitt revisionsuppdrag. Mariestads kommun har sex förtroendevalda revisorer för att granska kommunstyrelsen och nämnderna.

Revisionsrapporter

Revisorernas granskningar och uppföljningar dokumenteras i rapporter. Dessa överlämnas till berörda nämnder och till kommunfullmäktige.

Förtroendevalda revisorer

Lennart Ström (S)      ordförande
Gunnar Carlsson (C)  vice ordförande    
Lena Garre (S)                                
Lars Sylvén (V)
Björn Andersson (M)     
Vakant (L)                     

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-24

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna

Gullspång kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan