Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Revisorer

Kommunrevision

På kommunfullmäktiges uppdrag granskar kommunrevisionen om kommunens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt, effektivt och säkert sätt. Revisorerna granskar årligen all verksamhet i kommunen. Revisorerna nomineras av de politiska partierna och väljs av fullmäktige men är politiskt neutrala när de utför sitt revisionsuppdrag. Mariestads kommun har sex förtroendevalda revisorer för att granska kommunstyrelsen och nämnderna.

Revisionsrapporter

Revisorernas granskningar och uppföljningar dokumenteras i rapporter. Dessa överlämnas till berörda nämnder och till kommunfullmäktige.

Förtroendevalda revisorer

Ordförande
Lars Göran Kvist

Lars-Göran Kvist

Vice ordförande
Björn Andersson

Björn Andersson

Sune B Jansson (C)                                
Lena Garre (S)
Gunnar Elvin (M)     
Lars Sylvén (V)                    

Sidan senast uppdaterad: 2020-01-30 08.47