Kommunrevisorerna

Här presenteras kommunrevisorerna och dess uppdrag.

 

Lars Göran Kvist, ordförande

E-post: Lars Göran Kvist

Bevakar kommunstyrelsen

Lekmannarevisor i Mariehus AB

Lars-Göran Kvist

Björn Andersson, vice ordförande

E-post: Björn Andersson

Bevakar socialnämnden och IT-nämnden

Björn Andersson

Sune B Jansson

E-post: Sune B jansson

Bevakar tekniska nämndenLena Garre

E-post: Lena Garre

Bevakar kommunstyrelsen, tekniska nämnden och lönenämmnden

Lekmannarevisor i VänerEnergi AB


Gunnar Elvin

E-post: Gunnar Elvin

Bevakar kultur- och fritidsberedningen, överförmyndarnämnden och avtalsnämnden


Lars Sylvén

E-post: Lars Sylvén

Bevakar miljö- och byggnadsnämnden och utbildningsnämndenSidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Malin Eriksson
Administrativ chef
Telefon: 0501-75 50 59
E-post:Malin Eriksson

Lars Göran Kvist
Ordförande
E-post: Lars Göran Kvist

Björn Andersson
Vice ordförande
E-post: Björn Andersson

Ansvarig nämnd

Kommunfullmäktige