Minnesanteckningar

Här hittar du minnesanteckningar från möten med kommunrevisionen.

Minnesanteckningar 2019

Minnesanteckningar 2020

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Malin Eriksson
Administrativ chef
Telefon: 0501-75 50 59
E-post:Malin Eriksson

Lars Göran Kvist
Ordförande
E-post: Lars Göran Kvist

Björn Andersson
Vice ordförande
E-post: Björn Andersson

Ansvarig nämnd

Kommunfullmäktige