Utförda granskningar

Här hittar du kommunrevisionens utförda granskningar

Revisionsrapporter för år 2022

Revisionsrapport Grundläggande granskning 2022 Pdf, 325.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsrapport Delårsgranskning 2022 Pdf, 129.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsrapport Underlag till beslut Pdf, 158.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsrapport Barnkonventionen Pdf, 237.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsrapport Delårsgranskning 2022 Pdf, 84.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsrapport God ekonomisk hushållning 2022 Pdf, 143 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsrapport Granskning av arbetsmarknadsverksamheten Pdf, 318.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsrapport Granskning av planering inför framtidens äldreomsorg Pdf, 334.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsrapport Årsredovisning 2022 Pdf, 116 kB.

Revisionsrapporter för år 2021

Revisionsrapport Granskning av kommunens upphandlingar och inköp Pdf, 170.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Revivionsrapport Grundläggande granskning 2021 Pdf, 336.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsrapport Delårsgranskning 2021 Pdf, 129.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2021 Pdf, 495.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsrapport God ekonomisk hushållning 2021 Pdf, 154.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsrapport Mariestads hyresdebitering Pdf, 123.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsrapport Mariestads kommuns personal- och kompetensförsörjning Pdf, 288.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsrapport Årsredovisning 2021 Pdf, 115.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsrapporter för år 2020

Revisionsrapport GDPR-gransknig Pdf, 189.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2020 Pdf, 171.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2020 Pdf, 493.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2020 Pdf, 175.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsrapport Uppföljning och kontroll av hemtjänsten Pdf, 182.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsrapport Uppföljning och kontroll av särskilt boende Pdf, 181.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsrapporter för år 2019

Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll i hanteringen av leverantörsfakturor Pdf, 494.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsrapport. Granskning av materiella anläggningstillgångar Pdf, 244.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsrapport. Granskning av IT-säkerheten inom MTG-kommunerna Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll i debiteringen av barnomsorgsavgifter Pdf, 348.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsrapport. Granskning av kommunens lånefinansiering Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsrapport. Granskning av kommunens långsiktiga planering och styrning Pdf, 6.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport 2019 Pdf, 228.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisorernas utlåtande gällande delårsrapport 2019 Pdf, 526.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsrapporter för år 2018

Granskning av kommunens hantering av sociala medier Pdf, 289.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskning av följsamhet av kommunstyrelsens reglemente och delegationsordning Pdf, 274 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskning av den långsiktiga planeringen Pdf, 501.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskning av IT-säkerheten Pdf, 362.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskning av anläggningsregister Pdf, 264.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisorernas utlåtande gällandedelårsrapport 2018 Pdf, 95.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport 2018 Pdf, 283.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsberättelse för Mariestads årsredovisning 2018 Pdf, 204.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskning av årsredovisning 2018 Pdf, 318.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Eleonor Hultmark
Administrativ koordinator
Telefon: 0501-75 50 58
E-post: Eleonor Hultmark

Lars Göran Kvist
Ordförande
E-post: Lars Göran Kvist

Björn Andersson
Vice ordförande
E-post: Björn Andersson

Ansvarig nämnd

Kommunfullmäktige