Utförda granskningar

Här hittar du kommunrevisionens utförda granskningar

Revisionsrapporter för år 2020

Revisionsrapport GDPR-gransknig Pdf, 189.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2020 Pdf, 171.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2020 Pdf, 175.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsrapport Uppföljning och kontroll av hemtjänsten Pdf, 182.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsrapport Uppföljning och kontroll av särskilt boende Pdf, 181.5 kB, öppnas i nytt fönster.

 

Revisionsrapporter för år 2019

Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll i hanteringen av leverantörsfakturor Pdf, 348.4 kB.

Revisionsrapport. Granskning av materiella anläggningstillgångar Pdf, 244.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsrapport. Granskning av IT-säkerheten inom MTG-kommunerna Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll i debiteringen av barnomsorgsavgifter Pdf, 348.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsrapport. Granskning av kommunens lånefinansiering Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsrapport. Granskning av kommunens långsiktiga planering och styrning Pdf, 6.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport 2019 Pdf, 228.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisorernas utlåtande gällande delårsrapport 2019 Pdf, 526.6 kB, öppnas i nytt fönster.


Revisionsrapporter för år 2018

Granskning av kommunens hantering av sociala medier Pdf, 289.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskning av följsamhet av kommunstyrelsens reglemente och delegationsordning Pdf, 274 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskning av den långsiktiga planeringen Pdf, 501.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskning av IT-säkerheten Pdf, 362.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskning av anläggningsregister Pdf, 264.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisorernas utlåtande gällandedelårsrapport 2018 Pdf, 95.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport 2018 Pdf, 283.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsberättelse för Mariestads årsredovisning 2018 Pdf, 204.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskning av årsredovisning 2018 Pdf, 318.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Ola Blomberg
Administrativ chef
Telefon: 0501-75 50 50
(Från 2023-07-01)
E-post:

Lars Göran Kvist
Ordförande
E-post: Lars Göran Kvist

Björn Andersson
Vice ordförande
E-post: Björn Andersson

Ansvarig nämnd

Kommunfullmäktige