Protokoll

Här kan du läsa protokollen från alla nämnder i Mariestads kommun från fem år tillbaka Vill du läsa tidigare protokoll kan du kontakta respektive nämndsekreterare.

Avfallsnämnden - Avfallsnämnden finns inte längre. Avfallsavdelningen i Mariestad och Gullspång sköts av kommunalförbundet Avfall och återvinning Skaraborg. Mer information om detta finns under Miljö och avfall.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens arbetsutskott

IT-nämnden

Miljö- och byggnadsnämnden

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsberedningen

Kommunfullmäktige

Kommunrevisionen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsen

Lönenämnden

Socialnämnden

Socialnämndens arbetsutskott

Tekniska nämnden

Tekniska nämndens arbetsutskott

Valnämnden      

Äldre- och omsorgsnämnden

Äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Överförmyndarnämnden    

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Eleonor Hultmark
Administrativ koordinator
Telefon: 0501-75 50 58
E-post: Eleonor Hultmark

Rebecka Tropp
Kommunsekreterare
Telefon: 0501-75 50 46
E-post: Rebecka Tropp

Anneli Bergqvist
Nämndsekreterare
Miljö- och byggnadsnämnd
Telefon: 0501-75 50 59
E-post: Anneli Bergqvist

Marcus Johansson
Nämndsekreterare
Socialnämnd
Telefon: 0501-75 63 03
E-post: Marcus Johansson

Jessica Green
Nämndsekreterare
Äldre- och omsorgsnämnd
Telefon: 0501 75 50 57
E-post: Jessica Green

Ylva Grönlund
Nämndsekreterare
Teknisk nämnd
Telefon: 0501-75 50 45
E-post: Ylva Grönlund