Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Protokoll

Här kan du läsa protokollen från alla nämnder i Mariestads kommun från fem år tillbaka Vill du läsa tidigare protokoll kan du kontakta respektive nämndsekreterare.

Avfallsnämnden - Avfallsnämnden finns inte längre. Avfallsavdelningen i Mariestad och Gullspång sköts av kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS). Mer information om detta finns under Miljö & Avfall.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens arbetsutskott

IT-nämnden

Miljö- och byggnadsnämnden

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsberedningen

Kommunfullmäktige

Kommunrevisionen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsen

Lönenämnden

Socialnämnden

Socialnämndens arbetsutskott

Tekniska nämnden

Tekniska nämndens arbetsutskott

Valnämnden      

Överförmyndarnämnden    

Sidan senast uppdaterad: 2020-07-08 10.18

Relaterad information

Kontakt

Malin Eriksson
Administrativ chef
Telefon: 0501-75 50 50
E-post: Malin Eriksson

Eleonor Hultmark
Kommunsekreterare
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen,
kultur- och fritidsberedning
Telefon: 0501-75 50 58
E-post: Eleonor Hultmark

Carina Törnell
Utbildningssekreterare/
Nämndsekreterare
Utbildningsnämnd
Telefon: 0501-75 52 05
E-post: Carina Törnell

Anneli Bergqvist
Nämndsekreterare
Miljö- och byggnadsnämnd
Telefon: 0501-75 50 59
E-post: Anneli Bergqvist

Helena Andersson
Nämndsekreterare
Socialnämnd
Telefon: 0501-75 63 03
E-post: Helena Andersson

Ylva Grönlund
Nämndsekreterare
Teknisk nämnd
Telefon: 0501-75 50 45
E-post: Ylva Grönlund