Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Protokoll

Här kan du läsa protokollen från alla nämnder i Mariestads kommun från fem år tillbaka Vill du läsa tidigare protokoll kan du kontakta respektive nämndsekreterare.

Avfallsnämnden - Avfallsnämnden finns inte längre. Avfallsavdelningen i Mariestad och Gullspång sköts av kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS). Mer information om detta finns under Miljö & Avfall.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens arbetsutskott

IT-nämnden

Miljö- och byggnadsnämnden

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsen

Lönenämnden

Socialnämnden

Socialnämndens arbetsutskott

Tekniska nämnden

Tekniska nämndens arbetsutskott

Valnämnden          

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-24

Relaterad information

Kontakt

Malin Eriksson
Administrativ chef
Telefon: 0501-75 50 50
E-post: Malin Eriksson

VAKANT
Kommunsekreterare
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen,
kultur- och fritidsutskott
Telefon:
E-post:

Carina Törnell
Utbildningssekreterare/
Nämndsekreterare
Utbildningsnämnd
Telefon: 0501-75 52 05
E-post: Carina Törnell

Anneli Bergqvist Gustavsson
Nämndsekreterare
Miljö- och byggnadsnämnd
Telefon: 0501-75 50 59
E-post: Anneli Bergqvist Gustavsson

Helena Andersson
Nämndsekreterare
Socialnämnd
Telefon: 0501-75 63 03
E-post: Helena Andersson

Ewa Sallova
Nämndsekreterare
Teknisk nämnd
Telefon: 0501-75 61 05
E-post: Ewa Sallova

Kontakta oss

Telefon

0501-75 50 00

Adress

Mariestads kommun
542 86 Mariestad

Samarbetskommunerna

Gullspång kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan