Protokoll

Här kan du läsa protokollen från alla nämnder i Mariestads kommun från fem år tillbaka Vill du läsa tidigare protokoll kan du kontakta respektive nämndsekreterare.

Avfallsnämnden - Avfallsnämnden finns inte längre. Avfallsavdelningen i Mariestad och Gullspång sköts av kommunalförbundet Avfall och återvinning Skaraborg. Mer information om detta finns under Miljö och avfall.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens arbetsutskott

IT-nämnden

Miljö- och byggnadsnämnden

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsberedningen

Kommunfullmäktige

Kommunrevisionen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsen

Lönenämnden

Socialnämnden

Socialnämndens arbetsutskott

Tekniska nämnden

Tekniska nämndens arbetsutskott

Valnämnden      

Äldre- och omsorgsnämnden

Äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Överförmyndarnämnden