Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll