Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskotts/berednings protokoll