Sammanträdesdagar 2022

Kommunfullmäktige sammanträder som regel den sista måndagen i månaden, med undantag för sammanträdena i juni och december som ligger tidigare i månaden. Sammanträdena som startar klockan 18.00 (17:00 gäller för budgetmötet, se kallelse) genomförs i Vänersalen i stadshuset, Kyrkogatan 2. Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Under juli och augusti har kommunfullmäktige sammanträdesuppehåll.

Notera

Under pågående Coronapandemi kan sammanträden hållas digitalt. Detta som ett led i arbetet för att minska pågående smittspridning.

Beslut om att genomföra ett sammanträde digitalt bestäms av ordförande.

Om ett sammanträde ska genomföras digitalt eller fysiskt framgår av kallelsen till det aktuella sammanträdet.

Kommunfullmäktige

31 januari
28 februari - INSTÄLLT
28 mars
25 april
30 maj
20 juni (starttid 18:00)
26 september
31 oktober
28 november (starttid 17:00)
12 december

Nämndernas sammanträdesdagar, se länk under relaterad information.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Malin Eriksson
Administrativ chef
Telefon: 0501-75 50 50
E-post: Malin Eriksson

Eleonor Hultmark
Kommunsekreterare
Telefon: 0501-75 50 58
E-post: Eleonor Hultmark

Ansvarig nämnd

Kommunfullmäktige

Länkar

Nämndernas sammanträdesdagar