Sammanträdesdagar 2021

Kommunfullmäktige sammanträder den sista måndagen i månaden, med undantag för juli och augusti, klockan 18.00 i Vänersalen i stadshuset, Kyrkogatan 2. Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten.

Kommunstyrelsen sammanträder klockan 14.00 i Vänersalen i stadshuset, Kyrkogatan 2. Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten.

Notera

Under pågående Coronapandemi hålls sammanträden digitalt. Detta som ett led i arbetet för att minska pågående smittspridning.

Under dokument i högerspalten finner du samtliga nämnders och arbetsutskotts sammanträdestider under 2021

Kommunfullmäktige

25 januari
22 februari
29 mars
26 april
31 maj
14 juni
27 september
25 oktober
29 november
13 december

Kommunstyrelsen

11 januari
8 februari
15 mars
12 april
10 maj
31 maj
23 augusti
13 september
11 oktober
8 november
29 november
20 december

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Malin Eriksson
Administrativ chef
Telefon: 0501-75 50 50
E-post: Malin Eriksson

Eleonor Hultmark
Kommunsekreterare
Telefon: 0501-75 50 58
E-post: Eleonor Hultmark

Ansvarig nämnd

Kommunfullmäktige

Dokument

Sammanträdesdatum 2021 Pdf, 179.4 kB.