Sammanträdesdagar 2023

Kommunfullmäktige sammanträder som regel den sista måndagen i månaden, med undantag för sammanträdena i juni och december som ligger tidigare i månaden. Sammanträdena som startar klockan 18.00 genomförs i Vänersalen i stadshuset, Kyrkogatan 2. Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Under juli och augusti har kommunfullmäktige sammanträdesuppehåll.

Kommunfullmäktige

30 januari
27 februari
27 mars
24 april
29 maj
26 juni
25 september
30 oktober
27 november
18 december

Nämndernas sammanträdesdagar, se länk under relaterad information.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Ola Blomberg
Administrativ chef
Telefon: 0501-75 50 50
E-post: Ola Blomberg

Ansvarig nämnd

Kommunfullmäktige

Länkar

Nämndernas sammanträdesdagar