Sammanträdesdagar 2020

Kommunfullmäktige sammanträder den sista måndagen i månaden, med undantag för juli och augusti, klockan 18.00 i Vänersalen i stadshuset, Kyrkogatan 2. Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten.

Kommunstyrelsen sammanträder klockan 13.30 i Vänersalen i stadshuset, Kyrkogatan 2. Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten.

Under dokument i högerspalten finner du samtliga nämnders och arbetsutskotts sammanträdestider under 2020.

Kommunfullmäktige

27 januari
24 februari
30 mars
27 april
25 maj
15 juni
28 september
26 oktober
30 november
14 december

Kommunstyrelsen

13 januari
10 februari
16 mars
6 april
11 maj
25 maj
1 juni
24 augusti
14 september
12 oktober
16 november
30 november
21 december

Sidan senast uppdaterad: 2020-11-24 12.20

Relaterad information

Kontakt

Malin Eriksson
Administrativ chef
Telefon: 0501-75 50 50
E-post: Malin Eriksson

Eleonor Hultmark
Kommunsekreterare
Telefon: 0501-75 50 58
E-post: Eleonor Hultmark

Ansvarig nämnd

Kommunfullmäktige

Dokument

Sammanträdesdatum 2020PDF

Sammanträdesdatum 2021PDF