Nämndernas sammanträdesdagar 2023

Här finns datum för nämndernas beslutade sammanträdesdagar år 2023.

Om du vill ha en mer detaljerad sammanställning, där även utskotten ingår, så kan du kontakta enheten för demokratistöd.

Kommunstyrelsen

16 januari
13 februari
20 februari
13 mars
11 april
17 april
15 maj
19 juni
21 augusti
11 september
16 oktober
23 oktober
13 november
4 december

Utbildningsnämnden

31 januari
7 mars
11 april
9 maj
13 juni
19 september
17 oktober
21 november
19 december

Socialnämnden

2 januari
30 januari
27 februari
3 april
8 maj
29 maj
19 juni
11 september
16 oktober
27 november
18 december

Äldre- och omsorgsnämnden

2 januari
31 januari
28 februari
4 april
9 maj
30 maj
20 juni
12 september
17 oktober
28 november
19 december

Miljö- och byggnadsnämnden


Tekniska nämnden

10 januari
24 januari
28 februari
4 april
2 maj
30 maj
20 juni
12 september
17 oktober
21 november
19 december

Överförmyndarnämnd

21 februari
9 maj
10 oktober
28 november