Nämndernas sammanträdesdagar

Här finns datum för nämndernas beslutade sammanträdesdagar år 2022.

Om du vill ha en mer detaljerad sammanställning, där även utskotten ingår, så kan du kontakta administrativa enheten.

Kommunstyrelsen

19 januari
16 februari
16 mars
13 april
18 maj
30 maj
8 juni
24 augusti
14 september
12 oktober
31 oktober
2 november
16 november
30 november
14 december

Utbildningsnämnden

25 januari
22 februari
22 mars
19 april
17 maj
14 juni
19 september
11 oktober
8 november
13 december

Socialnämnden

25 januari
22 februari
29 mars
26 april
31 maj
21 juni
27 september
25 oktober
29 november
20 december

Miljö- och byggnadsnämnden

18 januari
1 mars
5 april
17 maj
21 juni
23 augusti
4 oktober
8 november
13 december

Tekniska nämnden

25 januari
22 februari
22 mars
26 april
24 maj
14 juni
27 september
25 okrober
22 november
20 december

Överförmyndarnämnd

10 februari
19 maj
6 oktober
8 december