Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunfakta

Här hittar du statistik som beskriver Mariestads kommun. Det finns statistik om befolkningsutvecklingen, medelinkomsten och bostäder. Under rubriken Relaterad information hittar du mer detaljerad statistik om kommunen samt kontaktuppgifter till statistikansvarig. All statistik kommer från Statistiska centralbyrån (SCB).

Befolkning

I slutet av 2018 bodde ungefär 24 372 invånare i Mariestads kommun. Under början av 2000-talet har befolkningsutvecklingen varit ojämn, sedan 2012 har den varit positiv med en ökning på ungefär 640 personer. Kommunen har en stor andel inrikes inflyttningar från andra kommuner inom länet, men själva befolkningsökningen beror främst på utrikes inflyttningar. Majoriteten av befolkningen bor i Mariestads tätort.

Befolkningsutveckling

 • 2018: 24 372 personer
 • 2017: 24 290 personer
 • 2016: 24 215 personer
 • 2015: 24 043 personer

Andel invånare som bor i Mariestad, tätorter och landsbygd 2016

 • Mariestads tätort: 67 procent
 • Övriga tätorter: 10 procent
 • Landsbygd: 23 procent

Arbetsmarknad

År 2017 fanns det ungefär 20 973 arbetstillfällen i Mariestads kommun, varav 9 624 av de arbetstillfällena tillhör personer som arbetar i kommunen men bor utanför. De största näringsgrenarna det året var inom vård/omsorg och tillverkning/utvinning. Pendlingen till och från Mariestad skedde främst från andra kommuner inom länet.

Pendling 2017

 • Inpendlingen: 2 901 personer
 • Utpendlingen: 3 816 personer

Medelinkomst 2017

 • Kvinnor: 274 000 kronor
 • Män: 342 000 kronor

Medelinkomsten baseras på förvärvsarbetande inkomst i åldrarna 20-64.

Bostad

De senaste fem åren har det byggts mycket flerfamiljsbostadshus i kommunen. Byggnationen av småhus har gått långsammare men ökade år 2018. Det fanns totalt 11 669 stycken hushåll i kommunen år 2018.

Nya och färdigställda lägenheter sedan år 2014

 • Flerfamiljsbostadshus: 131 stycken
 • Småhus: 92 stycken

Typ av hushåll 2018:

 • Sammanboende: 5 864 stycken
 • Ensamstående: 5 328 stycken

Utbildning

Majoriteten av kommunens invånare har en gymnasial utbildning och ungefär en tredjedel har en eftergymnasial utbildning. Kvinnor tenderar att ha en högre utbildningsnivå än män.

Sidan senast uppdaterad: 2019-12-10

Relaterad information

Kontakt

Linnéa Åman Dahlquist
Telefon: 0501-75 62 06
E-post: Linnéa Åman Dahlquist

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen

Länkar - statistiksidor

SCB - Hitta statistiklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Koladalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Regionfaktalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dokument - SCB kommunfakta

Kommunfakta 2016PDF
Kommunfakta 2017PDF
Kommunfakta 2018PDF
Kommunfakta 2019PDF