Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunfakta

Här hittar du statistik som beskriver Mariestads kommun. Det finns statistik om befolkningsutvecklingen, medelinkomst och bostäder. Under rubriken Relaterad information hittar du mer detaljerad statistik om kommunen samt kontaktuppgifter till statistikansvarig. All statistik kommer från Statistiska centralbyrån (SCB).

Befolkning

I slutet av 2019 bodde ungefär 24 537 invånare i Mariestads kommun, det är en ökning med 165 personer från 2018. Befolkningsökningen berodde främst på ett lågt antal inrikes utflyttningar, det var alltså färre personer än tidigare år som flyttade från Mariestad till andra kommuner i Sverige.

Historiskt sett har befolkningsutvecklingen i kommunen varit ojämn, sedan 2012 har den varit positiv med en ökning på ungefär 805 personer. Kommunen har en stor andel inrikes inflyttningar från andra kommuner inom länet, men själva befolkningsökningen beror främst på utrikes inflyttningar. Majoriteten av befolkningen bor i Mariestads tätort.

Befolkningsutveckling

 • 2019: 24 537 personer
 • 2018: 24 372 personer
 • 2017: 24 290 personer
 • 2016: 24 215 personer
 • 2015: 24 043 personer

Andel invånare som bor i Mariestad, tätorter och landsbygd 2016

 • Mariestads tätort: 67 procent
 • Övriga tätorter: 10 procent
 • Landsbygd: 23 procent

Arbetsmarknad

År 2018 fanns 20 173 personer i förvärvsarbetande ålder i kommunen (16-64 år). Av dessa var 11 409 förvärvsarbetande med bostad i kommunen och 8 897 var förvärvsarbetande med arbetsplats i kommunen. De största näringsgrenarna i Mariestad var tillverkning/utvinning och vård/omsorg. Pendlingen till och från Mariestad skedde främst från andra kommuner inom länet.

Pendling 2018

 • Inpendlingen: 2 040 personer
 • Utpendlingen: 4 543 personer

Medelinkomst 2018

 • Kvinnor: 274 700 kronor
 • Män: 311 100 kronor

Medelinkomsten baseras på förvärvsarbetande inkomst för 16 år och äldre.

Arbetslöshet

 • Kvinnor: 144 personer
 • Män: 176 personer

Arbetslösa i åldrarna 16 till 64 år.

Bostad

De senaste åren har det byggts mycket i Mariestad, exempelvis det nya bostadsområdet Sjölyckan. Mellan 2016 och 2018 färdigställdes 210 nybyggnationer, varav 79 var färdigställda småhus och 131 var färdigställda flerbostadshus. Det fanns totalt 11 669 stycken hushåll i kommunen år 2018.

Färdigställda nybyggnationer

 • 2018: 37 stycken
 • 2017: 92 stycken
 • 2016: 81 stycken

Typ av hushåll 2018:

 • Sammanboende: 5 864 stycken
 • Ensamstående: 5 328 stycken

Utbildning

Majoriteten av kommunens invånare har en gymnasial utbildning och ungefär en tredjedel har en eftergymnasial utbildning. Kvinnor tenderar att ha en högre utbildningsnivå än män.

Utbildningsnivå 2018

 • Förgymnasial utbildning: 3 082 personer
 • Gymnasial utbildning: 8 994 personer
 • Eftergymnasial utbildning: 4 715 personer
 • Forskarutbildning: 45 personer

Sidan senast uppdaterad: 2020-03-06 13.58

Relaterad information

Kontakt

Linnéa Åman Dahlquist
Telefon: 0501-75 62 06
E-post: Linnéa Åman Dahlquist

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen

Länkar - statistiksidor

SCB - Hitta statistiklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Koladalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Regionfaktalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dokument - SCB kommunfakta

Kommunfakta 2016PDF
Kommunfakta 2017PDF
Kommunfakta 2018PDF
Kommunfakta 2019PDF