Självservice, e-tjänster och blanketter

På självserviceportalen, som du kommer åt via länk här nedan eller direkt via e-tjanster.mariestad.se, har vi samlat alla kommunens e-tjänster och blanketter. E-tjänsterna låter dig uträtta dina ärenden när och var det passar dig. På kontorstid, kvällar, helger, i din dator eller på din smartphone. Du kan följa dina ärenden, och få samlad återkoppling.

När du klickar på länkarna nedan kommer du till blanketten/e-tjänsten i självserviceportalen.
Självserviceportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barn och utbildning

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Anmäl plats på förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem eller omplacera ditt barn till annan enhet.
Anmälan bör göras fem-sex månader innan behov av plats.
Plats på förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg, anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du som redan har barn i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg logga in för att fylla i inkomstuppgift, uppsägning av plats med mera.
Inkomstanmälan och förändring av inkomst för vårdnadshavare med barn inom förskola, fritids eller pedagogisk omsorg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du som har barn i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg logga in för att säga upp ditt barns plats på förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg.
Uppsägning av plats inom förskola, fritids eller pedagogisk omsorg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När du som vårdnadshavare till barn i förskola eller pedagogisk omsorg (dagmamma) vill registrera eller ändra dina barns vistelsetider ska du använda en app. Den heter Tieto Education och kan laddas ner i Appstore eller Googleplaybutiken. Inloggning sker med mobilt bankid. Har du inte smartphone kan du istället använda e-tjänsten på denna länk:
Tieto - App för vistelsetider för barn i förskola och pedagogisk omsorg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du som vårdnadshavare anmäla om du vill ha fritidsplats på lov och andra dagar då skolan är stängd.
Lovplacering på fritidshem, anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grundskola

Här kan du som vårdnadshavare ansöka om ledighet för ditt barn i grundskolan.
Ledighet för elev, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du som vårdnadshavare anmäla om ditt barn behöver specialkost av medicinska eller religiösa skäl.
Specialkost, anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du som vårdnadshavare ansöka om skolskjuts för ditt barn.
Skolskjuts, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Skolskjuts vid växelvis boende, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du som vårdnadshavare ansöka om byte av skola för ditt barn vid in- eller utflyttning.
Byte av skola vid in- eller utflyttning, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du vårdnadshavare ansöka om skolgång i Mariestad för ditt barn om ni bor i annan kommun.
Skolgång för elever från annan kommun, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du som vårdnadshavare ansöka om undervisning i ert modersmål för ditt barn.
Modersmålsundervisning, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vuxenutbildning

Vård och omsorg vuxenutbildningen, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Allmänna kurser vuxenutbildningen, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För andra huvudmän (förskolor och skolor)

Tilläggsbelopp för barn/elev i behov av extraordinära stödåtgärder, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Tilläggsbelopp för barn/elev i behov av modersmålsundervisning, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Tilläggsbelopp för barn/elev i behov av studiehandledning modersmål, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bygga och bo

Bostad och boendemiljö

Tillstånd om djur inom område med detaljplan, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Installation av värmepump, anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Lägenhetsregister, anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Strandskyddsdispens, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Trädfällning, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bygglov och anmälan byggnation

För dina bygglovsärenden finns en e-tjänst där du skickar in och kan följa dina ärenden.
Bygga, ändra och riva Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Beställning av byggritningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vatten och avlopp

Lämna din vattenmätaravläsning,se historik för vattenförbrukning och fakturor, hämta autogiroblankett med mera.
E-tjänst vatten och avlopp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Installation eller ändring av avloppsanläggning, ansökan/anmälan Länk till annan webbplats.
Bidrag för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD-åtgärd), ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Reducering av dagvattenavgift, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Torrtoalett, latrinkompostering och urinspridning, anmälan och ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Nybyggnadskarta och VA-anslutning, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ersättning för skada i samband med översvämning eller annan händelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övriga blanketter bygga och bo

Tomtkö, bestämmelser och anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Utförande av utstakning av nybyggnad eller tillbyggnad, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Planbesked, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kultur och fritid

Stöd och omsorg

Försörjningsstöd

Försörjningsstöd, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bostadsanpassning

Bostadsanpassning, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Bostadsanpassning, ansökan om återställningsbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Färdtjänst

Färdtjänst, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Läkarutlåtande till färdtjänst, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Riksfärdtjänst, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

God man och förvaltare

Anhörigs ansökan om god man eller förvaltare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Bli god man eller förvaltare, intresseanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Egen ansökan om god man eller förvaltare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
God mans begäran om arvode för arbete med ensamkommande barn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Redogörelse (arvode) för utfört arbete och utlägg, god man eller förvaltare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Redovisa förteckning över tillgångar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Redovisa årsräkning, god man eller förvaltare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Uttag från spärrat konto, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Åtagande samtycke för god man eller förvaltare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övergripande

Inkomstförfrågan för avgifter inom sektor stöd och omsorg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Miljö

Näringsliv och jobb

Alkoholservering

Serveringstillstånd, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kemikaliehantering

Cistern ur bruk, anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Kemiska bekämpningsmedel, ansökan om spridning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
A-, B-, eller C-verksamhet enligt miljöbalken, anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Förvaring och hantering av brandfarlig vara inom vattenskyddsområde Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Oljeavskiljare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Livsmedelshantering

Livsmedelsverksamhet, anmälan och registrering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Livsmedelsverksamhet, avregistrering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Dricksvattenanläggning, anmälan och registrering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tobak och e-cigaretter

Tillstånd för försäljning av tobak i detaljhandel, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ändring av tillståndspliktig försäljning av tobak i detaljhandel, anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Upphörande av försäljningstillstånd av tobak i detaljhandel, anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övrigt företag

Hygienverksamhet, anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Badanläggning, anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ny innehavare av miljöfarlig verksamhet, anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Grävningstillstånd, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Trafikanordningsplan, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Solarieverksamhet, anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gata och hamn

Kommun och politik

Sidan senast uppdaterad: