Integritetspolicy för appar

Vi samlar inte in, använder, sparar eller har tillgång till någon av dina personuppgifter registrerade i Mariestads appar.

Enskilda inställningar för Mariestads-appen är inte personliga och lagras på din enhet. Du kan bli ombedd att tillåta appen få tillgång till din position, men det är bara för att du ska kunna se avstånd till evenemang eller andra intressanta saker i appen. Vi behandlar inte den informationen alls och har ingen tillgång till den.

Privacy policy

We do not collect, use, save or have access to any of your personal data recorded in Mariestads App for iOS or Android.

Individual settings relating to Mariestads apps are not personal and stored on your device. You might also be asked to provide access to position, but this is only so you can see distance to events or other items of interest in the app. We don't process that information at all and have no access to it.

Sidan senast uppdaterad: