Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Trygghet och säkerhet

Mariestads kommun ska vara en trygg kommun för alla. Inom området trygghet och säkerhet ingår brotts- och olycksförebyggande arbete samt krisberedskap.

Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete

Mariestads brottsförebyggande arbete sker inom skola, socialtjänst, samhällsplanering och teknisk verksamhet. Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner samverkar i det brottsförebyggande arbetet. Samverkan sker också med polis och andra myndigheter. 

Olycksförebyggande

Varje medborgare har ett ansvar att skydda sitt liv, sin egendom och att inte orsaka olyckor. Först när invånare inte längre klarar av det ansvaret ska samhällets resurser komma in. Räddningstjänstens olycksförebyggande arbete finns till för att ge stöd till den enskilde för att minska antalet olyckor och konsekvenserna av olyckorna. Om du har råkat ut för en skada som du anser att kommunen är ansvarig för kan du söka ersättning.

Hjärtstartare

I kommunerna finns ett antal hjärtstartare utspridda, de finns dels i kommunala verksamheter men även hos statliga myndigheter eller privata företag. En snabb insats kan vara avgörande för att en person ska överleva en hjärtinfarkt. Via länken under Relaterad information här på sidan kan du se var närmsta hjärtstartare finns, ta reda på det redan idag.

Krisberedskap

En samhällskris är en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället. Krisen uppstår ofta oväntat och utan förvarning.

Ditt ansvar att skydda dig själv och de dina

De flesta av oss har ingen erfarenhet av en allvarlig samhällskris. Kanske tänker du att det aldrig kan hända dig. Att inse att samhällskriser faktiskt kan hända och tänka över hur det kan drabba en själv och sina närmaste är ett bra steg för att skaffa sig en egen beredskap. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap rekommenderar att skaffa en hemberedskap för minst en vecka. Läs mer om hur du kan skaffa dig en egen hemberedskap under Dinsäkerhet.se.

Kommunens ansvar för krisberedskap

Kommunen ska enligt lag ha förmåga att hantera en samhällskris. Kommunen ska:

  • skaffa sig kunskap om vilka händelser som kan inträffa genom att vart fjärde år göra en risk- och sårbarhetsanalys. De risker som är identifierade och rör allmänheten finns beskrivna under risker och hot.
  • informera om samhällskrisen när den har inträffat.
  • hantera de samhällskriser som uppstår. Om samhällskrisen kräver särskild ledning finns en organisation för det som möjliggör snabbare beslutsvägar. Kommunen ska också kunna samverka med andra kommuner, myndigheter och privata aktörer för att hantera samhällskrisen.
  • ha en förmåga att stå emot störningar vid samhällskriser.

Krisberedskapsveckan 2020

11-17 maj är det krisberedskapsvecka i Sverige. Syftet är att förbättra människors riskmedvetenhet och att fler ska veta hur de kan förbereda sig för att klara vardagen om samhället plötsligt inte fungerar som vi är vana vid. Läs mer på sajten Dinsäkerhet.se.

Sidan senast uppdaterad: 2020-06-23 13.44

Relaterad information

Kontakt

Johan broberg Säkerhetssamordnare   
Telefon: 0506-77 70 82
E-post:Säkerhetssamordnarnas infobrevlåda

Camilla Thure
Säkerhetssamordnare   
Telefon: 0506-362 98 
E-post:Säkerhetssamordnarnas infobrevlåda

Per Ahlström
Informationssäkerhetssamordnare
Telefon: 0506-77 70 83
E-post: Informationssäkerhet MTG

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Länkar

Din Säkerhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjärtstartarregistretlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster