Brottsförebyggande arbete

För att öka tryggheten och säkerheten för invånarna i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner samverkar kommunerna med det brottsförebyggande arbetet.

Samverkan med Polisen

Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommun har tillsammans med  Polismyndigheten i Västra Götaland, Polisområde Skaraborg tecknat en överenskommelse i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunerna.

Syftet med överenskommelsen är att utöka, fördjupa och utveckla samarbetet mellan kommunerna och polisen. Därigenom ska tryggheten för medborgarna och verksamma i kommunerna öka. Överenskommelsen bygger på en gemensam problembild. Problembilden har baserats på brott, ordningsstörningar, otrygghet och omfattar prioriterade åtgärder som harmonierar med parternas ordinarie handlings- och verksamhetsplaner.

Medborgarlöfte 2020

Medborgarlöfte är en utveckling av nuvarande samverkansöverenskommelse mellan polis och kommun. Medborgarlöftet ska hantera lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten i ett område. Behoven i medborgarlöftet har identifierats genom medborgardialog, medarbetardialog, erfarenheter, statistik, anmälda brott och i samverkanöverenskommelsen mellan polis och kommunen.

Problembild

Attityder, värderingar och levnadsmönster har snabbt ändrats sig bland både bland vuxna och unga. Vi behöver skapa oss en bättre uppfattning om rådande samhällsförändringar.

Attityden till droger (alkohol och narkotika) upplevs ha liberaliserats. Tillgängligheten på narkotika är stor och Mariestad är inget undantag. Ökad tillgång och lägre priser riskerar leda till att fler unga hamnar i narkotikamissbruk. Kostnaderna för samhället i form av mänskligt lidande, vård och behandling för missbruk är stora och narkotika genererar också andra brott samt ökar risken att utsättas för brott. Tobak och nikotin kan vara en inkörsport till andra droger. Det finns studier som visar att tobaksanvändare löper större risk att bli alkohol- och narkotikaberoende än den som inte använder tobak.

Det finns också en risk att barn, unga och vuxna utsättas för hedersrelaterat våld och våld i nära relation. Det är inte ett problem som syns i statistiken men mörkertalet kan vara stort.

Vårt löfte till dig

Under 2020 kommer polisen och Mariestads kommun att fortsätta att särskilt fokusera på ungdomar i riskzonen och på platser där ungdomar möts. Ungdomar räknas i detta löfte från 13 år och uppåt. Syftet är att tidigt fånga upp individer som riskerar att dras in i narkotika missbruk och/eller kriminalitet.

Vi lovar att:

 • Polisen kommer utifrån underrättelser och problembild
  genomföra riktade insatser och prioritera lagföring.
 • Parterna ska tillsammans vid minst ett tillfälle informera
  föräldrar och personal som möter ungdomar om hur man
  ser tecken på att någon riskerar hamna i missbruk. Under 2020 är temat för informationen tobak.
 • Kommun och polis ska söka sig till mötesplatser där ungdomar träffas och samverkan ska ske inför större evenemang.
 • Polis och kommun ska besöka platser där det säljs narkotika och identifiera åtgärder i brottsförebyggande syfte.
 • Kommunen ska sprida kunskap om hedersrelaterat våld och våld i nära relation och upplysa om vart den som är drabbad kan vända sig för att få stöd.
 • Kommunen ska utveckla arbetet för dokumentation av otillbörlig affischering, klotter och skadegörelse

Grannsamverkan

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden.

För mer information om Grannsamverkan, kontakta säkerhetssamordnare eller polisen via kontaktuppgifterna här på sidan.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Helén Benjaminsen
Kommunpolis
Telefon: 010-565 73 08
E-post: Helen Benjaminsen

Jonathan Ryman
Säkerhetssamordnare
Telefon: 0506-362 98
E-post: Säkerhetssamordnarnas infobrevlåda

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Länkar

Brottsförebyggande rådet
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Polisen
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Grannsamverkanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster