Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brottsförebyggande arbete

Trygghet och säkerhet är viktigt i kommunerna Mariestad, Töreboda och Gullspång. Rädslan för att utsättas för brott inger en växande känsla av otrygghet i dagens samhälle. Inbrott, stölder och våldsbrott i närmiljön är det som oroar människor mest. 

För att öka tryggheten och säkerheten för invånarna i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner samverkar kommunerna i ett Brottsförebyggande- och Trafiksäkerhets råd. Rådets uppgift är att initiera brottsförebyggande insatser i de tre kommunerna.

Samverkan med Polisen

Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommun har tillsammans med  Polismyndigheten i Västra Götaland, Polisområde Skaraborg tecknat en överenskommelse i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunerna. För mer information om överenskommelsen, kontakta kommunens säkerhetssamordnare eller kommunpolisen via kontaktuppgifterna här på sidan.

Syftet med överenskommelsen är att utöka, fördjupa och utveckla samarbetet mellan kommunerna och polisen. Därigenom ska tryggheten för medborgarna och verksamma i kommunerna öka. Överenskommelsen bygger på en gemensam problembild. Problembilden har baserats på brott, ordningsstörningar, otrygghet och omfattar prioriterade åtgärder som harmonierar med parternas ordinarie handlings- och verksamhetsplaner.

Grannsamverkan

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden.

För mer information om Grannsamverkan, kontakta kommunen eller polisen via kontaktuppgifterna här på sidan.

Sidan senast uppdaterad: 2020-01-21

Relaterad information

Kontakt

Johan Broberg
Säkerhetssamordnare   
Telefon: 0506-77 70 82
E-post: Säkerhetssamordnarnas infobrevlåda

Camilla Thure
Säkerhetssamordnare
Telefon: 0506-362 98
E-post: Säkerhetssamordnarnas infobrevlåda

Gunnar Åreng
Kommissarie/ Kommunpolis
Telefon: 010-565 73 08
E-post: Gunnar Åreng

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Länkar

Brottsförebyggande rådet
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Polisen
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Grannsamverkanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster