Försäkringar

Kommunen har försäkringsskydd för sin egendom och ansvarsförsäkrar all kommunal verksamhet som bedrivs enligt gällande kommunallag.

Olycksfall

Förutom dessa försäkringar så har kommunen även tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Protector. Försäkringen är tecknad på heltid för barn och ungdomar till och med gymnasiet samt ett antal övriga grupper inom kommunal verksamhet. Mer information om detta hittar du här på hemsidan under Barn och Utbildning/ Olycksfalls- och reseförsäkring, där finns också länkar till försäkringsbolagen och skadeanmälningar.

Om du har råkat ut för en skada som du anser att kommunen är ansvarig för kan du söka ersättning för detta. Fylla i blanketten som du hittar under Relaterad information/dokument här på sidan. Skicka sedan in denna till kommunen så prövas ditt ärende.

Försäkringsbrev för olycksfallsförsäkringen finns tillgänglig under relaterad information/dokument.

Patientförsäkring

Om du drabbas av en skada i den kommunala hälso- och sjukvården kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. Det kan handla om skador som uppkommer inom sjukvård inom till exempel särskilt boende, vid skolhälsovård, hemsjukvård eller vid ungdoms- eller alkoholmottagningar. Du kan läsa mer och du hittar blankett på sidan Kommunal hälso- och sjukvård, se länk under Relaterad information här på sidan.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Administrativa enheten
Telefon: 0501-75 50 51
E-post: info@mariestad.se

Länkar

Kommunal hälso- och sjukvård

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen