Vårt intranät Navet

På Navet finns all information för dig som arbetar i Mariestad kommuns organisation. Där hittar du styrdokument, nyheter, policys, mallar och allt annat du kan behöva. Navet kommer du endast åt från dator innanför vårt nätverk. Du kan alltså inte surfa till Navet från din hemdator. Navet når du då via adress navet.mariestad.se.