Vision Mariestad 2030

För att veta vart vi ska styra har vi arbetat fram en vision som handlar om hur vi vill ha det i kommunen i framtiden. Visionen ska vara en inspirerande ledstjärna som påverkar både stora och små beslut om vad kommunen ska lägga tid, pengar och andra resurser på. Förhoppningen är att visionen även ska inspirera andra att vara med och skapa framtidens Mariestad, såväl enskilda medborgare som företag, grupper och organisationer.

Visionens fem byggstenar

Visionen består av fem olika byggstenar. Nedan kan du läsa om dessa byggstenar.

Dekorationsbild för Vision 2030

Mariestad — den stolta sjöstaden

År  2030 är vi en attraktiv "bo-stad". Vi tar till fullo vara på vårt unika läge, med en levande skärgård och den rogivande kanalen som självklara utgångspunkter. Vi har bebyggt hamnområdet som nu sjuder av aktiviteter för alla åldrar. Bad- och båtlivet lockar besökare från när och fjärran med nya, unika attraktioner. Över hela kommunen är det marina inslaget högst påtagligt — inte minst inom näringsliv och utbildning.

Dekorationsbild för Vision 2030

Mariestad — centrum för trädgårdens hantverk

År 2030 är vi en blomstrande kommun i alla bemärkelser. Vi har blivit hela Nordens ledande centrum för trädgårdens hantverk, vilket bland annat avspeglar sig i de vackra parkmiljöerna och trädgårdarna över hela kommunen.

Dekorationsbild för Vision 2030

Mariestad — ledande inom hantverkets akademi

År 2030 är vi en välkänd och ansedd universitetsstad som lockar tusentals studenter från alla världsdelar — med unika utbildningar, banbrytande forskning och avknoppande kunskapsföretag som snabbt slår rot i en miljö som välkomnar entreprenörskap och innovationer. Gymnasiets yrkesutbildningar har genom sitt samarbete med universitetet blivit Sverigeledande.

Dekorationsbild för Vision 2030

Mariestad — internationellt modellområde

År 2030 har vi synliggjort biosfärsområdets möjligheter som internationellt modellområde för hållbar utveckling; Vi har skapat förutsättningar för en hög livskvalitet på naturens villkor, där en trygg boendemiljö, ekoturism och entreprenörskap är viktiga inslag. Vi är en attraktiv kommun med stark växtkraft, såväl på landsbygden och i de mindre samhällena, som i stadskärnan.

Dekorationsbild för Vision 2030

Mariestad — en naturlig mötesplats

År 2030 är Mariestad en naturlig mötesplats. Täta och snabba kommunikationer med storstäderna spelar stor roll, liksom spännande konferensmiljöer som speglar våra unika fördelar och ger plats för nya tankar och idéer. Vi är öppna för nya intryck och nya människor. Vi har ett expansivt näringsliv och en blomstrande turism.

Sidan senast uppdaterad: